Willem en Marina Vreugdenhil “Een knuffelreis naar Hongarije”

Ik ben Marina Vreugdenhil, de vrouw van Willem Vreugdenhil (N XI o). Willems moeder was Hongaarse van geboorte. Vroeger gingen wij regelmatig op vakantie naar Willems moederland. Nu was het alweer een tijdje geleden, dus planden wij een reis van 24 april tot 4 mei 2014 Lees meer...

Dirk Vreugdenhil politiek actief voor de ChristenUnie

Waarom ben je actief in de politiek?
Mijn interesse in politiek is in de afgelopen jaren gegroeid vanuit drie motieven. In de eerste plaats wil ik graag de consequenties trekken uit het christelijke geloof. De ChristenUnie is een partij die haar diepste overtuigingen serieus neemt. Ik geloof dat een politiek die gebaseerd is op de Bijbel goed is voor alle mensen. In de tweede plaats ben ik bewogen met de samenleving waarin ik leef. De ChristenUnie is een partij die dienstbaar wil zijn aan een bloeiende samenleving, waar mensen zorg dragen voor elkaar. Dat spreekt me enorm aan. In de laatste plaats interesseer ik me sterk voor het politieke ambacht. De interesse voor politiek is al lang bij mij aanwezig en door mijn studie politicologie nog meer versterkt. Lees meer...

Dirk Vreugdenhil “De jeugd heeft de toekomst”

Oudedagsvoorziening
Ik wil me in tegenstelling tot andere jaren dit keer kort richten op het onderwerp pensioen. U zult zich afvragen hoe ik daarop kom. Dat heeft enerzijds te maken met mijn werk bij een grote werkgeversvereniging. Daar ben ik zeer nauw betrokken van de totstandkoming van CAO’s. En u zult ongetwijfeld in de kranten hebben gelezen dat er vorig jaar wederom een centraal akkoord is gesloten tussen die drie partijen. De regering voorziet een afnemende solidariteit tussen de oudere en jongere generatie voor het gezamenlijk opbrengen van de premies voor de pensioenregelingen. De regelingen moeten een meer individueel karakter gaan krijgen, dus in de vorm van spaarpotten in plaats van collectieve toezeggingen. Lees meer...

Dirk Vreugdenhil “Karakter Vreugdenhil”

Familieleden of goede vrienden kunnen je, nadat je iets hebt gedaan of gezegd, vrolijk toevoegen- ‘Zie je wel, je bent toch een echte Vreugdenhil’. Je probeert dan maar mee te gaan in de algemene hilariteit. Maar later vraag je je af of je met zo’n reactie wel uit de voeten kunt. Een echte Vreugdenhil? Bestaat er zoiets als een karakteristiek voor ons geslacht? Bij het schrijven van ‘Het Westlands geslacht Vreugdenhil heeft auteur Koos Verhuist zich deze vraag kennelijk ook gesteld. ‘Bezien we de Vreugdenhillen zelf dan zijn deze globaal: nuchter, degelijk, redelijk, inoralistisch, afkerig van extreem gedrag, zuinig, democratisch en tamelijk tolerant’. Aan welke kenmerken hij -zie pagina 22 uit het boek “Westlands geslacht Vreugdenhil” – toevoegde: ‘Net zoals de meeste Nederlanders dus!’ Lees meer...

Dirk en Maartje Vreugdenhil “Even terug op de stoomtram”

Op 3 augustus 1939 traden Dirk Vreugdenhil (D X j) en Maartje Voois -hij was 23 en zij 22 jaar oud- in het huwelijk. Hij kwam uit een tuindergeslacht; Maartje, tot verdriet van een aantal familieleden, niet. Ze startten hun levenslange samenzijn in een knus huis aan de zgn. rolpaal in Honselersdijk. Aangezien het leven er als gevolg van de Duitse bezetting nogal somber uitzag, duurde het een aantal jaren voor ze hun eerste kind konden verwelkomen. Maar pal voor de hongerwinter werd dan toch Yvonne geboren. Na de oorlog hadden Dirks carrière bij de Westlandsche Stoom Tram (WSM) en de verhuizing naar de toenmalige De Ruyterstraat in Loosduinen de hoogste prioriteit. Eind mei 1951 werden Dirk en Maartje verblijd met de geboorte van hun zoon Rudyard. Lees meer...

Dirk Vreugdenhil “Banenverlies dreigt in Nederlandse havens”

Hoofd havensector Dirk Vreugdenhil wil maatwerk
De werkgevers sluiten banenverlies in de Rotterdamse haven niet uit. Vooral als de looneisen van de vakbonden te hoog uitvallen, zal dit ten koste gaan van de werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de andere Nederlandse havens, aldus de werkgeversvereniging AWVN, gisteren aan de vooravond van het CAO-overleg. “Loonstijging is onmogelijk. Nu algemene looneisen stellen voor de Rotterdamse en andere havens staat gelijk aan een schot in de eigen voet”, volgens Dirk Vreugdenhil van de AWVN, die namens VNO-NCW als adviseur van het havenbedrijfsleven optreedt. Lees meer...