30 Jaar familiestichting Vreugdenhil

Aat Vreugdenhil, Secretaris familiestichting Vreugdenhil

Verleden, heden en toekomst
Om de financiering van het in 1980 gestarte onderzoek van de stamboom Vreugdenhil door Koos Verhulst (tak O, zijn moeder was een Vreugdenhil) te laten slagen is de familiestichting opgericht op 15 april 1983. Het in 1985 verschenen stamboomboek is het fundament van de familiestichting Vreugdenhil.

De Vreugdeschakel
De Vreugdeschakel (voorheen: Vreugde-schakel) is de smeerolie van de stichting.

 • Het nummer van december 1983 was ook het eerste tastbare voor alle ons toen bekende Vreugdenhillen. Die editie bestond uit 3 A4’tjes, welke aan beide zijden getypt waren, met groen als steunkleur. De eerste jaren kwamen er twee nummers per kalenderjaar uit.
 • In februari 1988 verschijnt het eerste gedrukte exemplaar van de Vreugde-schakel. Vanaf dat moment komen er drie edities per jaar, mede waardoor de omvang terugging naar twee aan beide zijden bedrukt A4-papier.
 • Gedurende 1998 t/m 2004 bevat elke editie 3 A4’tjes. In maart 2005 verschijnt de eerste fullcolour editie. Inmiddels is dit blad 77 maal verschenen.
 • Voor de komende circa 5 á 10 jaar zie ik de Vreugdeschakel nog geprint verschijnen. Daarna zal deze alleen nog maar digitaal toegestuurd worden. Hiervoor wacht ons nog het nodige werk (verkrijgen en invoeren van de e-mailadressen). Inmiddels zijn we dit jaar begonnen om aan de ons bekende adressen in het buitenland de Vreugde-schakel digitaal toe te zenden.
 • Vanaf nu proberen we naast de Nederlandse versie ook een Engelstalige versie van de Vreugdeschakel te verspreiden.

Website
Eind vorige eeuw hebben we een website gerealiseerd. De grootste drie zaken die hierin te vinden zijn:

 • De stamboom met inmiddels meer dan 10.000 namen van personen;
 • Alle Vreugdeschakels;vanaf 1983
 • Het huidige bestand van de ons bekende adressen waar een Vreugdenhil woont.

Momenteel zijn we bezig om alle door Vreugdenhillen geschreven boeken en artikelen voor een ieder zichtbaar te maken op onze website. Digitale communicatie levert momenteel redelijk wat respons op. Ik spreek de wens uit dat de toestroom aan informatie zodanig los gaat komen, dat we in het vervolg naar vier edities per jaar of meer pagina’s per editie gaan uitbrengen.

Reünies
Een andere vorm van communicatie zijn de, tot op heden vier, reünies geweest.

 • De eerste in 1985 stond in het teken van het toen net uitgekomen stamboom-boek.
 • In 1990 stonden verschillende hobby’s en bezoeken aan tuinbouwbedrijven centraal.
 • In 1995 lag het accent op bezoeken aan het Fort te Hoek van Holland en het Westlands Streekmuseum.
 • In 2000 combineerden we historie (Vreugdenhilse Boomgaertlaentje en foto’s) aan het heden (digitale versie van de stamboom).

Wie weet wordt de volgende reünie in het continent Noord-Amerika gehouden. Al sinds 1987 zijn we naarstig op zoek naar nakomelingen van Vreugdenhillen, die eind 19e en begin 20e eeuw naar dat continent zijn geëmigreerd. In 1997 is een deel daarvan ingevuld dankzij het werk van Wijnand van der Schee (tak K) uit Calgary (Alberta, Canada). Hortend en stotend krijgen we gegevens om de ‘gaten’ in de stamboom verder te vullen. Een graadmeter hiervoor is de toename van het aantal ‘buitenlandse’ adressen van 61 (in 2000) naar 144 nu. Naar verwachting ‘missen’ we er nog circa 100.

De digitale snelweg in combinatie met het vierdegeneratie-effect (op zoek gaan naar je voorouders) moet ook hier zijn werk nog nadrukkelijker gaan doen. Hopelijk zijn die nakomelingen ook zo enthousiast over ons stamboomboek als u bij de eerste reünie. Mede door dat boekwerk en een onderzoek van ondergetekende is er een familiewapen tot stand gekomen. Met het familiewapen als opdruk heeft het bestuur een borduurpatroon, drink-mokken, Delfts blauwe borden, stropdassen alsmede balpennen laten maken. In 2000 hebben we een deelvergroting van het Vreugdenhilse Boomgaertlaentje, een onderdeel van de oorsprong van de familie, uitgebracht.

Toekomst
Voor de komende jaren hebben we naast de verdere invulling van de stamboom betreffende de ‘geëmigreerde’ Vreugdenhillen, nog de volgende doelstellingen:

 • Een gebruikers vriendelijkere toegang maken tot de digitale stamboom;
 • Het uitzoeken van de historische achtergrond rond personen of zaken met de naam Vreugdenhil;
 • Nadere inkleuring (door foto’s en dergelijke) van de stamboom.

Dit zal het bestuur de komende tien tot twintig jaar voorlopig wel bezig kunnen houden. Naast de hierboven gememoreerde personen danken wij de vele vrijwilligers die zich, al dan niet voor langere tijd, belangeloos en soms zonder complimentje, voor de familiestichting hebben ingezet.

Wat wij de in de toekomst nog meer gaan doen hangt mede van uw mening af. Reacties dienaangaande zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Namens het bestuur,
Aat Vreugdenhil