Reünie 1995

Reünie 1995

Met genoegen terugzien op derde reünie

Velen van de ongeveer 250 deelnemers aan de derde Vreugdenhillenreünie zullen evenals ik met genoegen terugdenken aan die zaterdag in De Brug in ‘s-Gravenzande. Op 23 september 1995 was dit gezellige samenzijn in het Westland een evenement waar vele (verre) familieleden en bekenden elkaar na soms lange tijd weer Ruim voor half tien liep de hal van De Brug op die bewuste zaterdagmorgen geleidelijk _ n vol. Het geroezemoes van steeds meer stemmen was bij wijze van spreken niet van de lucht. Organisator Job Vreugdenhil had voor het ochtendprogramma twee interessante en leerzame uitstapjes in petto. Omstreeks tien uur stonden de bussen van VreugdeTours klaar om groepjes Vreugdenhillen, jong en oud, te vervoeren naar het Fort aan den Hoek van Holland of naar het Westlands Museum. Het is plezierig achteraf te mogen vaststellen, dat alle deelnemers na afloop van de uitstapjes enthousiast terugkeerden.

Poppenkast
In De Brug was van alles te doen. Secretaris Aat en bibliothecaris Tom Vreugdenhil waren in een van de zalen druk doende in een aparte stand geïnteresseerden voor te lichten over onze uitgebreide Vreugdenhillen bibliotheek of – en dat was met name Aats taak – nog wat familie-artikelen aan de man te brengen. Op een andere plaats in De Brug werden de aanwezige kinderen op een leuke manier beziggehouden door Valery Preston met Verhaaltjes, poppenkast, goochelen en ballonnen. En wie zo langzamerhand trek kreeg, kon zich te goed doen aan soep, brood en drank; alles goed verzorgd door het personeel van De Brug.

Buitenlandse gasten
Het officiële gedeelte van de dag begon om half twee met een welkomstwoord van ceremoniemeester Job Vreugdenhil. Hij liet blijken erg blij te zijn met de aanwezigheid van Vreugdenhillen uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Spanje en Oostenrijk. Voorzitter Dirk Vreugdenhil haakte daar in zijn openingstoespraak direct op in door deze buitenlandse gasten ieder afzonderlijk in hun eigen taal hartelijk welkom te heten. Terecht werd deze geste met veel applaus begroet. Later vulde de ceremoniemeester nog aan dat Dirk zijn in Hongarije geboren moeder in haar eigen taal in de zaal had kunnen verwelkomen. De openingstoespraak van de voorzitter had een klassieke verdeling naar verleden, heden en toekomst. Wat dat verleden betreft werden de inspanningen, activiteiten en het doorzettingsvermogen van Koos Verhulst gememoreerd, wiens jarenlang vergaren van gegevens en opzetten van stambomen uiteindelijk resulteerde in ons Vreugdenhil Boek. Dirk Vreugdenhil meende ook de huidige actieve bestuursleden in het zonnetje te moeten zetten. Hij noemde allereerst secretaris Aat, die nauwgezet het gehele adressenbestand in de computer in stand houdt en alle wijzigingen daarin verwerkt. Ook de penningmeester, Jaap, passeerde de revue. Hij is de man, die niet alleen de financiën keurig bijhoudt, maar ook de bestedingen goed in de gaten houdt. Tenslotte kwam hij bij Tom, de bibliothecaris, die een uitgebreide verzameling boeken, teksten, artikelen en andere zaken van de hand van de Vreugdenhillen beheert. Lof was er ook voor de redactie van de Vreugdeschakel voor wie het- aldus voorzitter Dirk Vreugdenhil – een hele klus is om telkens weer een prettig en leesbaar blad te vullen. Voor de toekomst deed de spreker een beroep op de aanwezigen om belangstellend en actief te blijven.

Experiment
De plaats van de voorzitter op het podium werd vervolgens ingenomen door Jack Vreugdenhilnog bekend van de vorige reünie. Hij droeg een zelf gemaakt gedicht voor, dat geënt was op de naam Vreugdenhil Bundeltjes met gedichten van zijn hand konden in de pauze, gesigneerd en wel, worden aangeschaft. Voor die pauze was er nog gelegenheid te luisteren naar een optreden van de zes man sterke band Oversized. Niet voor iedereen betekende de ten gehore gebrachte muziek puur luistergenot, maar als experiment mocht het optreden niettemin geslaagd genoemd worden. Enkele meer bekende melodieën werden met handgeklap begeleid.

Bloemen
Aan het eind van de gezellige familiedag trok mevrouw Aben-Nederpeld de aandacht van de aanwezigen met haar causerie Over genealogie en hoe nu verder? Over haar eigen genealogie vertelde ze op een enthousiaste en leuke manier tal van bijzonderheden. Aan de hand van een tiental punten wist ze haar gehoor op een overtuigende wijze aan te sporen toch vooral door te gaan met een ‘actieve’ stichting. Vooral de ouderen zouden herinneringen moeten vastleggen uit hun verleden; niet alleen interessant voor de familiekrant maar zeker ook voor het nageslacht. Bij zijn afrondend woordje dankte de ceremoniemeester iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. De medewerkers en de mensen van De Brug kregen bloemen aangeboden. Op zijn beurt dankte de voorzitter Job Vreugdenhil en zijn staf voor hun geweldige inspanningen. Ook voor hen waren er bloemen. Het was het eind van een fijne dag. We zien uit naar de volgende reünie.

Tot het jaar 2000 !!!

Tiemen