Privacy

Familiestichting Vreugdenhil respecteert de privacy van haar familieleden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan, als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Wettelijke bepaling
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hier ook: ”De beheerder”): Familiestichting Vreugdenhil, gevestigd te Molenaarlaan 21, 2678 DG de Lier, KvK-nummer: 41048575.

Artikel 2. De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Familiestichting Vreugdenhil. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle verstrekte informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorie persoonsgegevens van u:

 • Voornaam
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Volledig adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Overlijdensplaats
 • Partnerschap
 • Aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld een oorkonde
 • Beeldmateriaal

Artikel 3. Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor:

 1. Genealogisch onderzoek ten behoeve van de stamboom Vreugdenhil.
 2. Het toesturen van een periodieke nieuwsbrief “De Vreugdeschakel”.
 3. Een afgeschermd gedeelte op de website
  www.vreugdenhil-online.com, welke beveiligd is met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt alleen ter beschikking gesteld aan geïdentificeerde familieleden. Het is onder de AVG toegestaan om de gegevens van levende personen aan een benoembare groep familieleden, kennissen of vrienden te tonen. De beheerder kan hiertoe een toegangspoort instellen en personen uitnodigen door het verstrekken van persoonsgebonden toegangsgegevens.
 4. Openbare familieberichten.

Artikel 4. Beheer van de persoonsgegevens
De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 5. Registratie van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 6.  Stamboom
De stamboom is middels een wachtwoord afgeschermd. Uitsluitend familieleden wordt een wachtwoord verstrekt. Indien u familie bent en het wachtwoord wilt opvragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Artikel 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.
 2. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 8. Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben, die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 9. Commerciële  aanbiedingen
Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig commercieel doel.

Artikel 10. Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11. Cookies

 • Verzamelen van cookies
  De website www.vreugdenhil-online.com maakt gebruik van cookies om u in staat te stellen uw login te bewaren op de site, zodat u niet iedere keer opnieuw het wachtwoord hoeft in te voeren. Indien u in een beveiligd gedeelte van de website inlogt dan wordt een tijdelijke cookie aangemaakt. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.
 • Bewaartermijn
  Cookies zijn maximaal 1 jaar geldig.

Artikel 12. Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Artikel 13. Analytics
Voor onze webanalyse maken we gebruik van het programma Google Analytics. Hiermee kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren, bijvoorbeeld om trends in bezoek te volgen en te bepalen welke pagina’s vaak bekeken / bezocht zijn. Voor het verzamelen van analytische informatie kan er gebruik worden gemaakt van cookies. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt.

Artikel 14. Hoe we de data beveiligen
De webhosting en internet beveiliging van de website is ondergebracht bij TransIP te Amsterdam waar ook de data worden beheerd.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden te behandelen, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16. Contact
Voor verzoeken, vragen of andere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Deze privacy verklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.