Generatiecodes

De opbouw en verklaring van de tak en generatiecodes in het boek Het Westlandse geslacht Vreugdenhil: bijkans vier eeuwen genealogie (1985).

Hierin volgen we steeds kinderen met de achternaam Vreugdenhil. Tot voor kort konden alleen de mannelijke Vreugdenhillen de naam doorgeven. De generaties worden aangeduid met een Romeins getal.

De stamboom begint op blz. 25 van het boek met generatie I (het romeinse getal 1). De kinderen in dit gezin vormen de tweede generatie. Alleen van het derde kind in dat gezin weten we dat die weer kinderen met de achternaam Vreugdenhil heeft gekregen, derhalve gaat hij verder als generatie II (het romeinse getal 2). In het gezin van generatie II zijn er twee zonen die op hun beurt weer kinderen met de achternaam Vreugdenhil krijgen. Hierdoor krijgen die twee mannen de nummering III a en III b. Deze gezinnen in de derde generatie zijn dus voorzien van een volgletter.

De voortzetters van de naam Vreugdenhil die zijn geboren in gezinnen uit de vijfde generatie hebben een hoofdletter gekregen vóór de generatie-aanduiding. Deze stamvaders zijn de verschillende takken A t/m O geworden. De tak X is eigenlijk ontstaan uit tak J (zie blz. 209). Achteraf gezien niet een handige keuze.

In ons adressenbestand is er achter de laatste letter vaak een nummer te vinden, bijvoorbeeld: C X y.2. Deze persoon zit in tak C in de tiende generatie en daarin heeft dat gezin de volgletter y gekregen en is de persoon de tweede uit het gezin.

Hopelijk is zo een en ander wat meer duidelijk. Wij wensen u veel zoek- en leesplezier in het stamboomboek van de familie Vreugdenhil.

Aat Vreugdenhil, C X y.2.