Doelstelling

  • Het in de ruimste zin van het woord bevorderen van de kennis omtrent de familie Vreugdenhil
  • Het bevorderen van de onderlinge familiecontacten
  • Het verwerven, bewaren en beheren van zaken welke op enigerlei wijze in verband staan tot de familie Vreugdenhil