20 Jaar familiestichting Vreugdenhil

Aat Vreugdenhil Secretaris familiestichting Vreugdenhil
Aat Vreugdenhil
Secretaris familiestichting Vreugdenhil

Het overlijden van zijn moeder Anna Jacomina Vreugdenhil(tak 0), heeft Koos Verhuist ertoe gebracht in 1980 te beginnen met het opzetten van de stamboom van het geslacht Vreugdenhil. Een jaar later is ondergetekende naar aanleiding van het overlijden van Jacob Marien Vreugdenhil, een oom van zijn vader, begonnen met het invullen van de gegevens van tak C van de stamboom, later aangevuld met de gegevens van de burgerlijke stand van De Lier, Schipluiden en Maasland. Via Jan Vreugdenhil (tak J) uit Naaldwijk is hij telefonisch in contact gekomen met Maarten Vreugdenhil (tak K) uit Dieren, die hem vervolgens in contact met Koos Verhuist heeft gebracht.

Op 15 april 2013 was het twintig jaar geleden, dat onze familiestichting werd opgericht. Secretaris Aat Vreugdenhil zet in bijgaande kolommen alle relevante feiten van vóór deze datum en sindsdien voor u op een rijtje.

Om de financiering van het onderzoek naar de stamboom te laten slagen, heeft Maarten samen met Barend Jan (tak 0) en Daan (tak B) op 15 april 1983 een familiestichting opgericht. Een jaar later is ondergetekende toegetreden tot het stichtingsbestuur. Dirk Vreugdenhil (tak N), onze huidige voorzitter, trad in 1987 toe tot het bestuur. Een jaar later besloot Maarten zijn tomeloze inzet voor andere doeleinden aan te wenden. Jaap (J.P.C.) Vreugdenhil (tak K) heeft zijn werk als penningmeester daarna 12,5 jaar verricht.

Ook Tom Vreugdenhil (tak 0) heeft zich 12,5 jaar met heel veel ijver ingezet voor de familiestichting. Door zijn toedoen is de immense verzameling van door Vreugdenhillen geschreven boeken of artikelen in kaart gebracht. Tevens heeft hij de website van de familiestichting geïntroduceerd. Inmiddels heeft Martijn (tak E) deze website verfraaid door onder andere de stamboom erin op te nemen. Wellicht gaat dat in de toekomst ook nog gebeuren met de bibliotheekgegevens.

Digitale communicatie lijkt momenteel meer response op te leveren. Maar zonder de Vreugdeschakel, ons communicatiemiddel van het eerste uur, kunnen en willen wij voorlopig niet opereren. Inmiddels is dit blad 53 maal verschenen. Na Maarten Vreugdenhil is sinds 1989 Jaap Vreugdenhil (tak K) de grote drijvende kracht erachter. Tal van jaren heeft zijn nicht Loes van Dalen- Vreugdenhil voor de eindredactie en de vormgeving van het blad zorggedragen en nog steeds is zij daarbij betrokken.

Een andere vorm van communicatie zijn de tot nu toe vier familiereünies geweest, die onder leiding stonden van Job Vreugdenhil (tak N). De eerste, in 1985, stond in het teken van het toen net uitgekomen stamboomboek. Tijdens de tweede reünie in 1990 stonden verschillende hobby’s van naamgenoten en bezoeken aan bedrijven van Vreugdenhillen centraal. In 1995 lag tijdens de familiereünie het accent op bezoeken aan het Fort in Hoek van Holland en het Westlands Streekmuseum. Gedurende de laatstgehouden bijeenkomst in 2000 combineerden we historie (Vreuchdenhilsche Boomgaard Laentje en foto’s) aan het heden (digitale versie van de stamboom).

Wie weet wordt de volgende reünie op het continent van Noord-Amerika gehouden. Al sinds 1987 zijn we naarstig op zoek naar nakomelingen van VreugdenhilIen, die eind 19′ en begin 20′ eeuw naar dat continent zijn geëmigreerd. In 1997 is een deel daarvan ingevuld dankzij het werk van Wijnand van der Schee (tak K) uit Calgary, Alberta, Canada. Wellicht zijn deze nakomelingen even enthousiast over ons stamboomboek als hun Nederlandse naamgenoten tijdens de eerste reünie. Mede dankzij dit boekwerk en een onderzoek van ondergetekende is er een familiewapen tot stand gekomen. Met het familiewapen als opdruk heeft het bestuur vervolgens een borduurpatroon, mokken, Delfts blauwe borden, stropdassen en balpennen laten vervaardigen. In 2000 is een deelvergroting van het Vreuchdenhilse Boomgaartlaentje, een onderdeel van de oorsprong van de familie, uitgebracht.

Naast de hierboven gememoreerde personen dankt het bestuur de vele vrijwilligers die zich – al dan niet voor langere tijd -belangeloos en soms zonder complimentje- voor de familie stichting hebben ingezet. Wat wij in de toekomst gaan doen, hangt mede van uw mening af. Reacties dienaangaande zien wij dan ook met belangstelling tegemoet..

Namens het bestuur,
Aat Vreugdenhil, secretaris