De honderdste uitgave van de Vreugdeschakel. Een mijlpaal!

The first Joyful Link from 1983.

Wie had dat kunnen bedenken toen in het jaar 1983 het besluit werd genomen een familiestichting op te richten. Honderd Vreugdenschakels geleden. Je kan het een gouden kroongetal noemen. Wie of wat haalt deze grens van 100? Steeds meer inwoners van Nederland halen de 100ste verjaardag. Maar dat blijft toch een hele grote uitzondering. Bedrijven of verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Koninklijk. Alleen gaat het nu om de 100ste uitgave van ons blad en niet om het aantal jaren dat zij bestaat. Maar we hebben er alle vertrouwen in. En jammer genoeg bestaat voor het behalen van deze mijlpaal geen prijs of predicaat, dus zullen wij onszelf even in het zonnetje moeten zetten. Bij het behalen van het 100ste levensjaar kan je zeggen dat je daarvoor alleen maar hoeft door te gaan met ademen. Dat geldt echter niet voor onze stichting. Vanaf het allereerste begin is er keihard gewerkt om te komen waar wij nu staan. De echte aanstichter is natuurlijk Koos Verhulst. Zijn lijvig levenswerk, het oranje boek met de titel, “Het Westlandse geslacht Vreugdenhil” was de aanleiding voor de oprichting. Het was een geweldige en unieke ontdekking dat alle Vreugdenhillen qua afkomst tezamen komen bij één stamvader die in Naaldwijk woonde. Daarom ontstond het idee om op basis van dat bouwwerk de familieverbanden ook naar de toekomst toe in beeld te brengen. Het boek moest worden uitgegeven en gefinancierd, de stichting moest worden opgericht en bestuurders moesten worden gezocht.

Vanaf het begin werd de Vreugdeschakel toch wel gezien als één van de belangrijkste activiteiten van de stichting. Het werd aangemerkt als het cement tussen de familieleden. Het is een belangrijke manier om de band tussen de familieleden vorm te geven en hiermee het besef levend te houden dat alle Vreugdenhillen met elkaar verbonden zijn. En wel vanaf de 17e eeuw tot nu toe, en verder. Het blad heet niet voor niets de “De Vreugdeschakel”. Door het inzenden van verhalen en foto’s schrijven wij met zijn allen onze eigen familiegeschiedenis. En hoe ouder de verhalen en foto’s des te interessanter deze zijn voor de nazaten. Zo kunnen de kinderen en kleinkinderen van de inzenders deze later terugzien in het besef dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Tevens is het de invulling van een van de doelstellingen uit de statuten. Die luidt als volgt: “Het verwerven, bewaren en beheren van zaken welke op enigerlei wijze in verband staan tot de familie Vreugdenhil”. In al die jaren is het nooit een probleem geweest om voldoende kopij te verzamelen. De Vreugdenhillen zijn een actief en ondernemend volk. Er is altijd wel iets te melden. Of het nu gaat om geweldige bedrijven, om enorme sportprestaties, om vrijwilligers werkzaamheden of bijzondere reisverslagen. De grote diversiteit aan activiteiten en onderwerpen is een duiding van de vitaliteit en veerkracht van deze familie. En de weerslag daarvan zien wij in de verhalen van de 100 uitgegeven schakels. Een andere geweldige ontwikkeling in die gehele periode is die van de digitalisering. Veel energie en geld is gestoken in de ontwikkeling van databanken, websiteapplicaties en de vormgeving van het blad. Dankzij de automatisering is het nu veel makkelijker geworden om de Vreugdeschakel op te maken en aan te leveren bij de drukker. Alles van achter het scherm. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de manier waarop de Vreugdeschakel is vormgegeven.

The hundredth edition of the Joyful Link.

Dankzij de automatisering hebben wij een geweldige en professionele website, met interessante zoekmogelijkheden in de stamboom. En tevens kunnen alle schakels en nieuwsberichten op de website worden ingezien. Kortom een geweldig archief over onze familie. En mede dank zij die ontwikkelingen is het nu op een vrij eenvoudige manier mogelijk om het ‘familie-bestand’ zeer actueel te houden, zoals u kunt zien op onze website. En via internet en e-mailverkeer is het vele malen gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen over onze (buitenlandse) familieleden. Welke familiestichting in Nederland beschikt op deze manier over een bestand van familieleden dat de periode bestrijkt vanaf de eerste geboren Vreugdenhil tot de laatst gemelde baby? We zouden het niet weten. De Vreugdeschakel en de website met de daarachter liggende informatie vormen derhalve twee belangrijke pijlers. Deze zijn de afgelopen 100 edities verder ontwikkeld en zullen de komende tijd verder ontwikkeld worden. Veel valt te verwachten van de verdergaande digitalisering, het uitbouwen van ons bestand buitenlanders. De uitgave van de honderdste Vreugdeschakel is daarom ook in een nieuw jasje gestoken maar dat heeft u vast al opgemerkt. Rest ons nog een woord van dank aan alle inzenders van kopij met interessante verhalen. Want de stichting staat of valt bij de betrokkenheid van onze familieleden.

Wat ons betreft een successtory en uniek in Nederland.

Het bestuur