Reünie 1985

Boek

De Vreugdenhillen-dag !!!!

Een dag om nooit te vergeten. Al ver voor het aangekondigde uur stroomden de Vreugdenhillen het zalencomplex van “De Brug” in ’s-Gravenzande binnen. De commissie van ontvangst moest nog in allerijl attributen laten aanrukken. Afgesproken was dat bij binnenkomst iedereen een onderscheidingsteken zou worden uitgereikt. En zo geschiedde. Door de goede zorgen van Jochem Vreugdenhil (C XI ae) spelden dames fraaie bloemen op. Elke tak zijn eigen soort bloem. Kleurrijk en feestelijk! Het leek wel één grote bruiloft! Van heinde en verre gekomen – er waren zelfs Vreugdenhillen uit de Verenigde Staten, Canada en Spanje – was het een blij en verrassend weerzien. Maar dat niet alleen: ongekende familieleden begroetten elkaar of ze van kindsbeen af gezamenlijk waren opgegroeid.

De ceremoniemeester van het festijn
Job Vreugdenhil, toonde zich een voortreffelijk regisseur: rond één uur was de grote zaal tot de laatste stoel bezet, ook op het podium. Naar schatting waren er toen 600 Vreugdenhillen bijeen. Nadat iedere tak door de overige takken met applaus was begroet, beklom Koos Verhulst het podium en leidde als een “Mozes” zijn volk terug tot zijn oorsprong. Door enige tipjes van de sluier der geschiedenis op te lichten prikkelde hij ieders nieuwsgierigheid.

Toen brak het grote moment aan:
het levenswerk van Koos: zijn boek “HET WESTLANDSE GESLACHT VREUGDENHIL, bijkans vier eeuwen genealogie” werd door de voorzitter van het bestuur van de familiestichting Vreugdenhil aangeboden aan de oudste in de zaal aanwezige Vreugdenhil: Arie Vreugdenhil uit Velzen. Arie, 88 jaar, op dat moment een ‘midden figuur: want, blijkens het boek waren velen hem vóór gegaan en reeds velen nà hem gekomen.

Koos Verhulst
Koos Verhulst zelf werd door het bestuur van de familie-Stichting nog verguld met een in leer gebonden exemplaar met “gouden op snee”. Koos, zet het op een goed zichtbare plaats in je huis, dan kun je de Vreugdenhillen in de gaten blijven houden! Hoewel nu iedere Vreugdenhil zat te popelen om een boek op te halen, werd toch ieders aandacht gevangen door Tiemen Vreugdenhil. Hij wikkelde zorgvuldig prachtige Delfts Blauwe borden uit papier, beschikbaar voor bestuursleden en alle andere belangstellenden. Op de borden voor de bestuursleden: bloemmotieven, op de voor allen verkrijgbare borden: een Westlands tafereeltje, omrand door druiventrossen. Het laatste, specifieke ontwerp was van Jeanne Vreugdenhil, getrouwd met Ad Abbing. Op de achterzijden van de borden de vermelding dat zij als herinnering dienden aan deze dag van de Vreugdenhillen. In de pauze kwamen we allemaal in de benen en merkten we wie de stuwende kracht is achter de schermen: Maarten Vreugdenhil. Vanaf de oprichting van de stichting heeft hij het redactioneel, administratief en financieel zo weten te regelen dat het boek op 5 oktober 1985 niet alleen officieel kon worden aangeboden, maar dat ook iedereen één of meerdere exemplaren mee naar huis kon nemen.

Vreugdeschakel
Gelukkig kon Maarten, die niet alleen het penningmeesterschap en de verzorging van de VREUGDESCHAKEL, maar ook het secretariaat op zich nam, deze laatste functie overdragen aan Aat Vreugdenhil. We raakten niet uitgelezen en uitgepraat….. totdat vanaf het podium de grote zaal volstroomde met alle harten samensmedende muziek de VREUGDENHILLEN-mars! Een wereldpremière. De componist van de mars: Marto Vreugdenhil, dirigeerde tevens het Westlandse orkest “Liora”, dat na de mars op fraaie wijze nog een aantal andere stukken ten gehore bracht: feestelijke muziek, voor jong en oud. Het orkest was ook een beetje in eigen ring, want de voorzitter en zeven leden zijn nota bene Vreugdenhillen.

5 oktober was niet alleen een dag van vreugde en ontmoeting, maar ook van dankbaarheid. We waren dankbaar voor elkaar, óók voor degenen waaruit we voortgekomen zijn. God en voorouders werden herdacht op deze dag door met elkaar staande te luisteren naar of mee te zingen het koraal Ö, God, die droeg ons voorgeslacht”. VREUGDENHILLEN, we staan nu “geboekt”.

We dragen een mooie naam. Laten we die ook in de toekomst waar maken!!!!

Velp, Jan Vreugdenhil
voorzitter