25 Jaar familiestichting Vreugdenhil

Aat Vreugdenhil (C X y.2) Secretaris familiestichting Vreugdenhil
Aat Vreugdenhil (C X y.2)
Secretaris familiestichting Vreugdenhil

Het begin
Vanaf de oprichting van de familiestichting zijn Maarten Vreugdenhil (K XI j) en Aat Vreugdenhil (C X y.2) betrokken bij de activiteiten van de stichting. Aat maakt nog steeds deel uit van het bestuur. Inmiddels bekleedt hij de functie van penningmeester. Maarten heeft tot 1989 deelgenomen aan het bestuur en heeft de Vreugdeschakel tot die tijd verzorgd.
Voor deze jubileum uitgave hebben we beide heren hun mening gevraagd over het verleden, het heden en de toekomst van de Vreugdeschakel. Organiserende schrijver Maarten vertelt over het ontstaan van de Vreugdeschakel dat Koos Verhulst, de verwoede ijveraar om tot een stamboom Vreugdenhil te komen, maandelijks nieuwe adressen erbij kreeg. “Veel in het Westland, maar ook de nodige daarbuiten. Koos was meer een speurneus, ik een organiseren de schrijver of een schrijvende organisator. Wat Koos allemaal niet boven water haalde was fantastisch. Mij leek het daarom gewenst van de enorme brij aan namen/families organisatorisch een soorteenheid te maken. Via een krantje bijvoorbeeld. Op een oude schrijfmachine werd het eerste – en ook de latere – nummer(s) geboren. Op een manier die niet simpeler kon. Maar het werkte!

Er ontstond geleidelijk aan ook zo iets als een wij-gevoel: Wij Vreugdenhillen. ”Stencilen Aat vult het verhaal met de feiten aan. “Het in 1985 verschenen stamboomboek is het fundament van de familiestichting Vreugdenhil. De Vreugdeschakel (voorheen: Vreugdeschakel)is de smeerolie ervan. Het nummer van december 1983 was ook het eerste tastbare voor alle ons toen bekende Vreugdenhillen. Die editie bestond uit drie A4’tjes die aan beide zijden getypt waren, met groen als steunkleur. De verspreiding ervan werd gerealiseerd door te stencilen en door de getypte adressen te kopiëren op adresetiketten. Sinds 1984 werden de adressen op een computer door Marijke Vreugdenhil-Oosterhoff (O X w) bijgehouden. Vanaf dat moment konden we de adressen enerzijds op postcode en anderzijds op genealogiecode uitdraaien.
Sedert 2000 hangen de adressen aan de website van de familiestichting en komen deze netjes met het familiewapen op het etiket uit de printer bij Martijn Vreugdenhil (E XI b.1) in Zoetermeer. ”Full colour In februari 1988 verschijnt het eerste gedrukte exemplaar van de Vreugdeschakel.
In verband met het lage BTW-tarief komen vanaf dat moment drie edities per jaar, mede daardoor de ging de omvang terug naar twee aan beide zijden bedrukt A4-papier. Gedurende 1998 t/m 2004 bevat elke editie 3 A4’tjes. In maart 2005 verschijnt de eerste full-colour-editie. Inmiddels is dit blad 62 keer verschenen.

Na Maarten Vreugdenhil is sinds 1989 Jaap Vreugdenhil (K XI k) de grote drijvende kracht erachter. Tal van jaren samen met zijn nicht Loes van Dalen-Vreugdenhil (K IX b.3) die voor de opmaak zorg droeg. Vanaf 2005 wordt de inhoud verzorgd door Ria Vreugdenhil (C X u.1).

Toekomst
Beide heren hebben een visie over de toekomst van de Vreugdeschakel. Maarten geeft aan dat de Vreugdeschakel zeker zin van bestaan kan blijven houden binnen de activiteiten van de familiestichting. “Naast het stamboomboek als naslagwerk, het bestuur van de familiestichting dat zich bezighoudt met het behoud van de ‘club’ is de Vreugdeschakel het belangrijkste bindmiddel als het gaat om onze mooie familienaam en om ons gezamenlijk gedeelde gevoel ‘erbij te horen’.
De Vreugdeschakel is het actuele nieuwsorgaan. Het meldt wie uit onze kring de topsporters zijn, wie promoveerden, wie de beste broden bakt of boeiende verhalen schrijft. Al dat soort zaken doen veel Vreugdenhil harten goed en maken ons stilletjes een beetje trots. Ziedaar waarom de Vreugdeschakel onmisbaar is.
“In dit digitale tijdperk zal de Vreugdeschakel de komende 25 jaar nog via de post verstuurd worden”, meldt Aat, daarna zal deze digitaal toegestuurd worden. Een en ander hangt samen met het niet gebruiken van de computer door een deel van de vooroorlogse generatie. Voor de komende jaren hebben we naast de verdere invulling van de stamboom inzake de ‘geëmigreerde’ Vreugdenhillen nog de volgende doelstellingen: een gebruikers vriendelijkere toegang te maken tot de digitale stamboom, de historische achtergrond rond personen of zaken met de naam Vreugdenhil uitzoeken en een verdere inkleuring van de levende Vreugdenhillen.
Dit zal ons de komende tien tot twintig jaar wel bezig kunnen houden. ”Uw medewerking Met de woorden van Maarten sluiten we dit gesprek af. “Het bestuur besluit jaar op jaar geld uit te geven voor ons blad. De redacteur doet zijn/haar best er iets leuks van te maken, maar ook hier komt inspiratie en kopij nooit uit de lucht vallen. Benoem uzelf tot tipgever: bel iets door of schrijf de redactie. Zo houdt u zelf ons gewaardeerde blad in stand. Dat wilt u toch (ook)?!

”Vreugdeschakel gefeliciteerd”

Maarten Vreugdenhil (K XI j) en Aat Vreugdenhil (C X y.2)