Cornelis Vreugdenhil in de Haarlemmermeer

Lucas Vreugdenhil (1822 – 1875)
Als uit een nevel tredend, trekt Lucas Vreugdenhil (O VII a) in 1864 over de Ringvaart van het – sedert 1852 droogliggend – Haarlemmermeer, komend via Stompwijk, uit het Westland. Pionieren in het nieuwe land lokte velen! Na zeven jaar houdt Lucas Vreugdenhil het echter al voor gezien: op 9 juni 1971 verhuist hij naar Mijdrecht. Hij overlijdt te Maartensdijk op 15 februari 1875, bijna 53 jaar oud. Lucas had op 21 februari 1822 in Naaldwijk het levenslicht aanschouwd. Zijn ouders waren Cornelis Vreugdenhil (1788-1868) en Antje Schrevelius (1794-1861). Omtrent de redenen die Lucas deden verdwijnen kunnen we slechts gissen. Waren het de barre levensomstandigheden ‘in Hollands Wilde Westen’: veepest, malaria, pokken, tyfus, cholera? Het overlijden van zijn jongste zoon Jacob op 7 augustus 1867, veertien jaar oud? De cholera-epidemie in 1866 maakte vele slachtoffers. Dan zet de landbouwcrisis van de jaren 1870-1890 in. De keiharde strijd om het bestaan die de boeren te voeren hadden, is vele pioniers noodlottig geworden. Zo dichtte dan ook een boer, die het vechten moe was en die berooid en teleurgesteld de polder verliet: Lees meer...

De O-Tak van de Vreugdenhillen in de Haarlemmermeer

Met Cornelis (1845-1932) begint de achtste generatie in het amper drooggemalen Haarlemmermeer (1852). De nieuwe polder lokte veel aspirant-boeren, waaronder dus Cornelis Vreugdenhil, waarvan helaas geen foto beschikbaar is. Lees meer...

Kees en Pieter Vreugdenhil “een onvergetelijke reis met onverwacht resultaat”

De aankoop van het familiewapen voor zijn zoon Pieter, de aansporing van onze secretaris om een reisverslag te maken en het artikel in het februarinummer 2003 van de Vreugdeschakel over joggen en kanker, waarin ook de marathon van New York ter sprake kwam, vormden aanleiding voor Cornelis ( Kees )Vreugdenhil ( N X ak) uit Maassluis om zes blocnotevelletjes over zijn trip naar New York vol te schrijven. Een samenvatting van Kees’ belevenissen treft u hieronder aan. Lees meer...