Ds. Cees Vreugdenhil vertrekt uit Vlissingen

Cees Vreugdenhil
Genealogiecode: O XI k
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Cees Vreugdenhil

Kees Vreugdenhil, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Vlissingen heeft een beroep aangenomen. De dominee van de Marnixkerk in West-Souburg vertrekt naar Houten, zo meldt de website www.gergeminfo.nl. Vreugdenhil (67) werkte vanaf 1974 als zendingspredikant in Irian Jaya (Indonesie). In 1987 werd hij dominee van de Gereformeerde Gemeente in Vlissingen. Vervolgens stond hij in Lelystad (1992-1999) en Groningen (1999-2004), waarna hij opnieuw naar Vlissingen vertrok.

De in zijn gemeente en daar buiten geliefde dominee behoort tot de weinige predikanten in zijn kerkgenootschap die wel eens publiekelijk een dwars standpunt inneemt. Zo verzette hij zich tegen het besluit van de synode van zijn kerk om de kansels in Nederland te sluiten voor dominees uit zendingsgemeenten in het buitenland. Dat verbod is trouwens intussen opgeheven. Ook baarde hij opzien door te spreken tijdens een bijeenkomst van de in de Gereformeerde Gemeenten omstreden jeugdbeweging ‘Jij daar’. Daar spreken wel vaker dominees uit de rechtse protestantse hoek. De classis Walcheren van

de Gereformeerde Gemeenten vindt deze beweging ‘wereldgelijkvormig’ en heeft er dit voorjaar haar veroordeling over uitgesproken.
Vreugdenhil was ook betrokken bij het maken van de zogenaamde Herziene Statenvertaling. Dat is een wat gemoderniseerde versie van de 17e-eeuwse Statenbijbel. Men spreekt van een ‘herziene’ vertaling vanwege de bijna heilige status van de 17-eeuwse vertaling. Bewust wordt er dus niet gesproken van een nieuwe vertaling. d.d.20 april 2013