Arend Vreugdenhil commissaris bij Sophia Revalidatie

Sophia Revalidatie
Bij Sophia Revalidatie is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen. Lees meer...

Arend Vreugdenhil commissaris bij Sophia Revalidatie

Arend Vreugdenhil is per 1 januari 2013 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Sophia Revalidatie. Vreugdenhil is werkzaam als lid raad van bestuur van VieCuri Medisch Centrum te Venlo en Venray. Van 2001 tot 2007 was hij directeur Financiën en informatie voorziening bij Stichting Altrecht in Utrecht. Van 1986 tot 2001 werkte hij bij PricewaterhouseCoopers, vanaf 1998 als Senior manager Gezondheidszorg. De nieuwe commissaris is afgestudeerd als Registeraccountant Lees meer...

Arend Vreugdenhil “Wat weten politici van de zorg?”

In Den Haag roepen politici dat het beter en goedkoper kan én moet. Maar weten ze in het Haagse wel wat er op de werkvloer speelt? Altijd Wat bericht vanuit de praktijk in het VieCuri-ziekenhuis in Venlo. “Ik vind dat politici veel te veel reageren op incidenten. Daardoor krijg je versnipperde regelgeving, overbodige regelgeving en wantrouwen. Ze moeten veel meer denken en handelen vanuit een lange-termijnbeleid“, aldus Arend Vreugdenhil, lid van de Raad van Bestuur van het VieCuri-Ziekenhuis. Lees meer...