Arend Vreugdenhil commissaris bij Sophia Revalidatie

Arend Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI ae.10
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Arend Vreugdenhil

van links naar rechts: dhr. A.W. Vreugdenhil, mw. mr. I.Y. Tan, dhr. mr. R.H.W.M. van Wylick, mw. drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier
De Raad van Commissarissen bestaat uit:
mw. mr. I.Y. Tan, voorzitter
dhr. A.W. Vreugdenhil
dhr. prof. dr. A.P.W.P. van Montfort
mw. drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier
dhr. mr. R.H.W.M. van Wylick

Sophia Revalidatie
Bij Sophia Revalidatie is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.

Van verwijzing tot behandeling
De huisarts of medisch specialist verwijst een patiënt naar het spreekuur van een revalidatiearts. De revalidatiearts onderzoekt de patiënt en stelt samen met hem een behandelplan vast. Dit plan richt zich op de doelen, wensen en mogelijkheden van de patiënt. Als de revalidatiearts revalidatie nodig vindt, worden behandelaars ingeschakeld. Samen met de revalidatiearts vormen zij het behandelteam van de patiënt.

Klinische en poliklinische behandelingen
Sophia Revalidatie geeft op alle locaties poliklinische revalidatiezorg. Dit houdt in dat de patiënt één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum komt. Als opname noodzakelijk is, kan dit bij Sophia Revalidatie in Den Haag. Op deze locatie heeft Sophia heeft 82 bedden, verdeeld over drie afdelingen.

Revalidatie en onderwijs
Sophia Revalidatie werkt nauw samen met de mytyl‐ en tyltylscholen in Den Haag en Delft. Op deze scholen wordt het kind behalve door leerkrachten ook door het behandelteam begeleid. Het uitgangspunt hierbij is één kind, één plan, waarin leerdoelen en revalidatiedoelen op elkaar zijn afgestemd.