Even voorstellen: Leni Haaring-Vreugdenhil

leni_haaring-vreugdenhil_001

Sinds augustus 2005 neemt Leni Haaring-Vreugdenhil (N IX k.9) deel aan het bestuur van de familiestichting. We hebben dit heuglijke feit al eerder in een kort bericht in de Vreugdeschakel aan u meegedeeld, maar intussen is het hoog tijd dat Leni netjes aan u wordt voorgesteld.

Leni
Leni (Leentje) is de jongste dochter van Cornelis Vreugdenhil (N IX k) en Jobje Cornelia Lena van Dijk. Vader Cornelis bezat een winkel in kleine textielwaren, zoals stoffen en knopen. Het gezin woonde in een buitenwijk van Maassluis met de winkel aan huis. Moeder was altijd thuis mochten er klanten komen. Vader ging zelf langs klanten om bestellingen af te geven. Leni is opgegroeid als jongste telg met zes broers en een zus. Ze zegt daarover dat ze het altijd heel leuk gevonden heeft om met haar grote broers op te groeien en heeft met ieder een goede band, hoe verschillend ze ook zijn.

Trouwplannen
Na de MULO heeft Leni een aantal jaren thuis geholpen in het huishouden totdat ze op 18-jarige leeftijd met de verpleegstersopleiding kon beginnen. Alle broers woonden nog thuis en moeder kon haar hulp goed gebruiken. Leni is haar B-opleiding begonnen in Heemstede bij epilepsiepatiënten. Tot ze Kees Haaring uit de Maasdijk ontmoette en ze trouwplannen kreeg. Ze is gestopt met de opleiding, heeft tot het trouwen op een kantoor in Rotterdam gewerkt en moest toen volgens de wet stoppen met werken. Leni vertelt dat ze het heel jammer heeft gevonden dat ze niet mocht doorwerken en heeft zich sindsdien voorgenomen weer aan het werk te gaan als de kinderen groot genoeg waren. Ze heeft dit later goedgemaakt door nog dertien jaar te werken voor de studieclubs in de tuinbouw in Honselersdijk.

Leuke jeugd
Met Kees heeft Leni drie dochters en een zoon gekregen. Kees had een tuinbouwbedrijf met koude teelten, zoals tomaten, sla, bloemkool en zelfs nog een paar kassen druiven. Ruim dertig jaar hebben ze het bedrijf aan de Maasdijk gehad. De kinderen hadden altijd ruimte genoeg om veel buiten te spelen, konijnen te houden en te vissen in de slootjes rondom. Leni geeft aan dat ze volgens haar niet veel bijzonders deden, maar de kinderen hebben het regelmatig nog over hun leuke jeugd. Nadat de tuin verkocht werd, zijn Leni en Kees in een rijtjeshuis in het dorp Maasdijk gaan wonen. Nu komen daar regelmatig een of meer van de negen kleinkinderen bij opa en oma op bezoek waar Leni ook erg van geniet.

Altijd zingen
Leni heeft haar leven lang gezongen. Nu zingt ze al zo’n dertig jaar in koorverband, maar daarvoor hoorde je Leni altijd aankomen, omdat ze aan het zingen was. Zingen is haar passie. Graag zingt ze de moeilijkere stukken. Daar heeft ze ook zangles voor genomen. Een aantal jaren zong ze in het kamerkoor van Deo Sacrum uit Poeldijk. Degenen die deelgenomen hebben aan de reünie van 2000, hebben haar ook in dit koor dat toen kwam optreden, kunnen bewonderen. Nu zingt Leni al enkele jaren bij de Christelijke Oratoriumvereniging De Lofstem in De Lier. Dit is een niet-kerkelijk gebonden gemengd zangkoor dat voornamelijk oratoria, maar ook cantates en missen uitvoert.

Ondersteunen familiestichting
Leni is in het bestuur begonnen – en doet dat nog steeds – met het zoeken van Vreugdenhillen die verhuisd zijn en geen adreswijziging hebben doorgegeven aan de stichting. Dat kan soms een hele zoektocht zijn. Meestal geeft de zoektocht een goed resultaat, maar helaas zijn er ook al diverse minder positief afgesloten. Leni roept u hierbij nog eens op om adreswijzigingen, overlijdensberichten, geboortes e.d. ook via post of per e-mail door te geven aan de familiestichting om de stamboom zo actueel mogelijk te houden. Vanwege haar interesse in administratieve en secretariële werkzaamheden is Leni nu ook benoemd tot secretaresse van het bestuur. Ze bereidt de bestuurs-vergaderingen voor door het opstellen van een agenda en verzorgt de verslag-legging. Ook behandelt Leni de e-mailberichten die via de website of rechtstreeks op info@vreugdenhil-online.com binnenkomen. Leni vindt het leuk om het bestuurswerk voor de familiestichting te doen, ook omdat het nuttig werk is de stamboom van de familienaam bij te houden. Ze hoopt het daarom ook nog lang te mogen doen.