Familie Molenaar – Vreugdenhil verliefd op Zambia

m_molenaar_vreugdenhil_001
Ds. Cees Molenaar, zendingspredikant van de Heritage Reformed Congregations, zijn vrouw, Mirjam Molenaar-Vreugdenhil, en hun kinderen in Zambia.

Onder leiding van de Amerikaans-Nederlandse predikant ds. C. Molenaar krijgen op het Covenant College in Zambia tientallen ‘pastors’ Bijbels onderwijs. „Gevolg is dat er in de gemeenten meer Schriftuitleg gegeven wordt.” De predikant en zijn gezin ronden hun werkzaamheden naar verwachting later dit jaar af.

Het is nog maar een week geleden dat de familie Molenaar-Vreugdenhil het druilerige Vlissingen verruilde voor de Zambiaanse zomerzon. Ds. Molenaar, zendingspredikant van de Heritage Reformed Church (HRC) in Canada en de Verenigde Staten, was met zijn vrouw en vier kinderen twee maanden in Nederland. „We hebben jaarlijks verlof, vanwege de regenperiode in Zambia. Dan ligt de school waar ik lesgeef helemaal stil.”

De 33-jarige predikant werd in 2004 in New Jersey bevestigd tot predikant. Aanvankelijk was hij uitgezonden naar Bali, maar allerlei verwikkelingen zorgden ervoor dat dat project, mede gestart door wijlen ds. G. Kuijt, zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeenten, in het slop raakte. Ds. Molenaar: „Er ontstond een bijzondere situatie. Ik was predikant, maar had geen werkterrein meer.”

Door contacten tussen de HRC en de Free Church of Scotland (continuing) ontstond een jaar later de mogelijkheid om naar Zambia te gaan. Daar was enkele jaren eerder zendingswerk opgestart door de Schotten. Ds. Molenaar: „Dat initiatief groeide uit tot een zendingsorganisatie, die de naam Covenant college Zambia trust kreeg. Ze bestaat uit drie takken: een Bijbelschool, een landbouwproject en een onderwijsproject.”

In april 2006 werd ds. Molenaar uitgezonden om les te gaan geven op de Bijbelschool. De predikant, die opgeleid werd aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn, geeft diverse vakken. Bovendien kreeg hij al snel de leiding over de hele school, die inmiddels de naam Covenant College droeg.

Naast ds. Molenaar werkt op het college ook dr. Heinrich Zwemstra. Deze is uitgezonden door de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika. De Nederlandse Marjanne Hendriksen is verantwoordelijk voor het onderwijsproject.

In het gebied waar de Molenaars werken, werd tot in de jaren 60 van de vorige eeuw zending bedreven door de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika. De huidige Reformed Church of Zambia stamt uit die periode. „Ouderen hebben nog degelijke catechisatie gehad, maar er is een generatie volwassenen die weinig kennis heeft.”

De zendingspredikant is bezorgd over evangelische invloeden op de kerk. „Zonder nadenken worden nieuwe elementen binnengehaald, zoals de manier van bidden, preken en de nadruk op het gevoel. Daarmee ontstaat uitholling van binnen de kerk.” Bovendien slaagt het geringe aantal predikanten met een hogere opleiding er onvoldoende in om het algemene kennisniveau van de bevolking omhoog te krijgen. Dat komt mede door de trek van hoger opgeleiden van het platteland naar de stad, die net als elders in de wereld ook in Zambia volop zichtbaar is.

Mevrouw Molenaar: „Degenen die gaan studeren in de hoofdstad Lusaka, keren zelden terug naar hun dorp van herkomst.” Bovendien hebben vrouwen in de dorpen veelal de leiding. Menig man is drager van het hiv-virus of verslaafd aan alcohol. Ds. Molenaar: „De predikanten die er zijn, staan er dan ook vaak alleen voor.”

Zijn echtgenote vult aan: „Daarom hebben we ons erop toegelegd predikanten uit te nodigen op ons college, om te laten zien wat we hier doen. Dat heeft heel wat nieuwe studenten opgeleverd.” Ds. Molenaar: „Gevolg is dat er in de gemeenten meer Schriftuitleg gegeven wordt. Dat komt door een van de pijlers van de studie: de studenten leren de Bijbel te bestuderen, de samenhang van de Bijbel te zien en op evenwichtige wijze daaruit te preken. Een voorganger van een pinkstergemeente geeft daardoor regelmatig les uit de Heidelbergse Catechismus. Voorheen plukten dergelijke kerkleiders links en rechts een tekst uit de Bijbel.”

De band met de Amerikaanse en Canadese gemeenten onderhouden is best lastig, erkent het echtpaar. Ds. Molenaar gaat echter één keer per jaar naar Noord-Amerika, zijn vrouw heeft hem tot nu toe eenmaal daarbij vergezeld. Desondanks voelen ze zich gedragen door de HRC-gemeenten. „We hebben bij velen een plaats in het gebed. Als we in Noord-Amerika zijn is de ontvangst iedere keer even hartelijk.”

De laatste jaren richt Covenant College zich nadrukkelijk op het ‘trainen van de trainers’. Ds. Molenaar: „Ik zie ernaar uit dat lokale predikanten de lesgevende taak kunnen overnemen. Als school willen we daarom onze studenten in de toekomst een erkend bachelordiploma kunnen geven. We zijn hard aan het werk om te voldoen aan de eisen die daarvoor gesteld worden.”

Het ontbreken van vervolgonderwijs voor hun vier kinderen heeft het predikantengezin doen besluiten om deze zomer Zambia te verlaten. Over een maand moet een Schotse predikant in het Afrikaanse land arriveren om samen met dr. Zwemstra een deel van de taken van ds. Molenaar over te nemen. Mevrouw Molenaar: „Het doet pijn, we zijn verliefd geworden op dit land.” Ds. Molenaar weet nog niet wat zijn nieuwe arbeidsterrein wordt. „Mogelijk keren we terug naar Nederland, maar het is ook een optie dat we naar de Verenigde Staten gaan. Ons verlangen is echter om op kortere of langere termijn weer als zendelingen uitgezonden te worden.”