Hermen Vreugdenhil lijsttrekker provinciale CU/SGP

Hermen Vreugdenhil
Genealogiecode: N XI j.4
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Hermen Vreugdenhil

Hermen Vreugdenhil zal bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 opnieuw lijsttrekker zijn voor de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Dat hebben beide partijen in een verklaring bekendgemaakt. Hermen Vreugdenhil was eerder al tot de Statenverkiezingen in 2011 vertegenwoordiger voor beide partijen. Op dit moment is hij fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Werkendamse gemeenteraad.

De ChristenUnie en SGP vinden het belangrijk om samen op te trekken. Op die manier krijgt christelijke politiek een meerwaarde. “Christelijke politiek betekent dat partijen en mensen de verbinding zoeken, zowel in het debat als in het beleid”, aldus Jos Roose, voorzitter van de provinciale ChristenUnie in Brabant.

Samenwerking ondanks verschillen
Vanuit dat uitgangspunt zoeken beide partijen, ondanks de verschillen die er zijn tussen de partijen, de samenwerking. “Wij zullen ons in de Staten gezamenlijk inzetten voor een christelijk geluid in de politiek met oog voor werkgelegenheid, ruimhartige zorg en ruimte voor de duurzame agrarische sector. Dit alles vanuit een verstandig financieel beleid. Ook zullen wij ons inzetten om bestuurlijke samenwerking in het Land van Altena te stimuleren en te faciliteren vanuit de provincie”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Volgens Roose is Vreugdenhil op dit moment de beste kandidaat . “Met zijn ervaring kan hij na een periode van afwezigheid het statenwerk voor de partijen opnieuw opbouwen.”

De partijen hebben onderling afgesproken dat de tweede persoon op de lijst een kandidaat is van de SGP en de derde en vierde op de lijst afkomstig zijn van de ChristenUnie. De totale lijst zal in november worden bekendgemaakt door de selectiecommissies van beide partijen. “De lijst zal een goede afspiegeling zijn van de Brabantse bevolking met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten vanuit diverse kerkelijke groeperingen” aldus Roose.