Jorien Visser-Vreugdenhil 12 jaar raadslid

Jorien Visser-Vreugdenhil
Genealogiecode: N X ae.1
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Jorien Visser-Vreugdenhil

Laatste column van ons raadslid Jorien Visser-Vreugdenhil. Ze kijkt terug op de afgelopen 12 jaar en houdt een warm pleidooi voor de democratie, ondanks alle beperkingen. Er zijn mooie dingen tot stand gekomen, dankzij mensen die zich hebben ingezet om onze stad mooier te maken, met als voorbeeld de buurtpanels. Vorige week verschenen in de Culemborgse Courant.

In een van mijn eerste columns op deze plek heb ik een pleidooi gehouden voor de democratie. Dit is mijn laatste column als raadslid, en ik vind dat een mooi moment om daar nog eens op terug te kijken.

Ik noemde democratie toen het best beschikbare idee voor de besluitvorming van een stad of land, ondanks dat het een traag en stroperig systeem is. En hoewel er veel mensen zijn die het vertrouwen in de politiek hebben verloren, vind ik dat nog steeds. Ik heb wel gemerkt dat het vaak lastig is dat na een politiek besluit het jaren kan duren voor het plan werkelijkheid wordt. Er moeten lange procedures en zorgvuldige processen doorlopen worden voordat kan worden begonnen met de uitvoering van de plannen. En als het plan dan uiteindelijk is uitgevoerd, vraag je je als raadslid soms af: “Hebben we dit echt zo bedoeld?”

Als politieke partij kies je voor oplossingen die zo dicht mogelijk bij jouw ideaal staan. Bij GroenLinks is dat ideaal: een duurzame samenleving voor iedereen. En andere partijen hebben weer andere ideeën en idealen. In de gemeenteraad komt dat alles bij elkaar, en moet het besluit genomen worden in het gemeenschappelijk belang: van de hele stad en van alle inwoners. En het college voert dat besluit vervolgens uit. Dit hele samenspel van idealen, afweging van belangen en uitvoering, noemen we samen politiek, en dat is volgens mij nog steeds een goed idee!

Mijn periode als raadslid zit er bijna op; in de afgelopen twaalf jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich hebben ingezet om onze stad een beetje mooier te maken. Zowel binnen als buiten de raadzaal. En ik heb ook mooie dingen tot stand zien komen!

Eén voorbeeld wil ik noemen: de buurtpanels. De buurtpanels zijn door de gemeente opgezet om de leefbaarheid van de stad te vergroten. Het motto is: ‘kom met een goed idee, de buurtpanels werken met u mee!’ Goede initiatieven kunnen worden uitgevoerd, ook als het wat geld kost. In 2013 zijn op die manier 29 plannen gerealiseerd. Kijk eens op de website www.buurtpanelculemborg.nl  en ga aan de slag met je eigen idee!

Ik vond het een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn!

Jorien Visser-Vreugdenhil
Raadslid GroenLinks
Culemborg