Jorien Visser-Vreugdenhil is raadslid GroenLinks

jorien_visser-vreugdenhil_001
Jorien Visser-Vreugdenhil

Participatiesamenleving?
‘Onze verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving, waar van iedereen wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven en omgeving’. Deze woorden sprak onze nieuwe koning tijdens zijn eerste troonrede.

Na afloop werd er volop over dat woord ‘participatiesamenleving’ gesproken. Blijkbaar was het voor veel mensen nieuw. Voor de meeste raadsleden zal het wel bekend geweest zijn, omdat het de gedachte van de WMO is.

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van WMO. U zult er ongetwijfeld over hebben gehoord. Gemeenten worden verantwoordelijk voor taken die nu nog provinciaal of landelijk worden gedaan. Het moet bovendien met veel minder geld gebeuren. En mensen zullen meer zelf moeten gaan doen.

Misschien maakt u zich er ook zorgen over en wilt u weten waar u aan toe bent: krijgt u straks nog de hulp die u nodig hebt? Maar ook als je nu nog zonder hulp kunt krijg je er mee te maken. Er wordt straks veel van ons verwacht, want wij zijn samen ‘de omgeving’, die een deel van de zorg moet overnemen.
In de nota’s heet dat ‘de nulde lijn’, een lelijke term voor een op zichzelf mooi principe. Het staat voor praktische hulp die wordt gegeven door het netwerk van de kwetsbare burger: zijn familie, buren of vrienden. Maar is het realistisch om dat van ‘de omgeving’ te verwachten? Kunnen zij professionele hulp vervangen? Hebben mensen het niet te druk met hun eigen leven? Te druk misschien om hun ouders, buren of kennissen te helpen met het huishouden.

Ik vind dat je mensen niet kunt verplichten om voor elkaar te zorgen. Maar ik heb wel mooie voorbeelden van de participatiemaatschappij gezien in Culemborg, zoals de woongroep van Timon en het Kwarteel. Deze bewoners hebben met elkaar afgesproken dat ze een goede buur willen zijn. En zij laten zien dat het ook leuk is om zo te leven. Ik hoop dat er nog veel van dat soort initiatieven zullen volgen. Op de cocreatiedag hebben we gemerkt dat er nog idealen genoeg leven in de stad. Als gemeente kun je dit stimuleren en aanmoedigen.

GroenLinks pleit er voor dat er niet alleen gepraat zal worden de komende tijd maar dat er vooral goed geluisterd wordt. Dan kan echt iedereen meedoen!