Loes van Dalen – Vreugdenhil “Ereplaats in bibliotheek gemeente Veere”

Loes Van Dalen-Vreugdenhil
Genealogiecode: K X e.3
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

’t Is geen grote zaal, maar hij puilt wel uit. Je hoort Loes van Dalen-Vreugdenhil (K X e.3) hardop denken:’ Komen al die mensen voor mij?’ ‘Wat zegt u?’ ,vraagt iemand van Uitgeverij Den Boer/De Ruiter op de Markt in Middelburg. ‘Ja zeker, opvallend veel belangstelling. Meestal komt er een mannetje of twintig opdagen als er een boek gepresenteerd wordt”.

Later op die zaterdag 8 november jl. verwelkomt Robbert Jan Swiers namens de uitgeverij en de Stichting ‘Ooggetuigen van de 20ste eeuw Zeeland’ de burgemeester van de gemeente Veere  (13 dorpen op Walcheren) mevrouw A.C. de Bruijn, schrijfster Loes Vreugdenhil en alle belangstellenden op het overdekte binnenplein van het pand De Drukkerij. ‘Het klikte allemaal fantastisch met Loes’ , merkt hij op. Ook de burgemeester, die het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen, is uitermate positief en zegt dat Loes’ boek, verschenen in de serie ‘Ooggetuigen van de 20ste eeuw Zeeland’, een ereplaats zal krijgen in de· bibliotheek van de gemeente. Ze is kennelijk onder de indruk van wat Vreugdenbillen en hun nazaten allemaal met de pen presteren, want ze herinnert niet alleen aan het proefschrift van Loes’ nicht Cootje Kramer-Vreugdenhil, waarin een stuk geschiedenis van drie dorpen op Walcheren centraal staat, maar  weet ook dat Loes’ dochter Dorrit schrijft en dat Maarten Biesheuvel een neef van Loes is.

En Loes zelf, geroerd door de grote belangstelling, onthult dat bij de bewerking van de foto van haar inmiddels overleden pleegvader op het omslag van haar boek een kras werd ontdekt. Loes wist evenwel beter: geen kras maar het snoer van een gehoorapparaat. Ze dankt iedereen die haar bij de voorbereiding steun had verleend, waarna ze een groot aantal belangstellenden blij maakt met het signeren van een exemplaar van haar boek. ‘Wij zijn goed gezond en hopen van u hetzelfde’, ISBN-nummer 90-74576 45-1, is een uitgave van Uitgeverij Den Boer/ De Ruiter, Middelburg/Vlissingen. Het boek kost € 13,50.