Marja Jager-Vreugdenhil benoemd als lector

dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil benoemd als lector Samenlevingsvraagstukken.
Marja Jager-Vreugdenhil
Genealogiecode: K XII ac.2
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Marja Jager-Vreugdenhil

De Gereformeerde Hogeschool in Zwolle heeft met ingang van april 2014 dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil benoemd als lector Samenlevings vraagstukken. Marja Jager maakt sinds 2005 deel uit van het onderzoeksteam van dit lectoraat en geldt als expert op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 promoveerde ze met een proefschrift over ‘Nederland participatieland?’

Marjon Welmers-van den Berg, directeur Academie Social Work en Theologie is zeer content met de benoeming van Jager als lector binnen haar academie. “Marja heeft kennis van zaken, een bijzonder heldere visie en een vooruitziende blik als het gaat om de actuele vraagstukken waar het lectoraat de samenleving mee kan dienen. Zij verstaat de kunst om naast de zorg- en welzijnsinstellingen waar wij mee samenwerken ook de regionale politiek en het onderwijs met elkaar te verbinden. En die samenwerking heeft in onze huidige participatiesamenleving de toekomst”, aldus Welmers.

Jager volgt prof. dr. Jan Hoogland op, die recent bij de GH is begonnen als lector Vormend Onderwijs. Jager wil voortbouwen op de lijn die is ingezet door zowel Hoogland als haar eerdere voorganger prof. dr. Roel Kuiper (lector van 2001 – 2009). Belangrijke thematiek van het lectoraat Samenlevingsvraagstukken is de wijze waarop sociale professionals goed kunnen aansluiten bij de bestaande informele verbanden in de samenleving. Door op die manier optimaal samen te werken kan de juiste zorg worden geboden voor mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Samen met en voor zorg- en welzijnsinstellingen, burgerlijke gemeenten en het Praktijkcentrum Theologie voor kerken voert het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken onderzoek uit naar nieuwe werkwijzen om die ondersteuning vorm te geven en te optimaliseren. Ook draagt het lectoraat daarmee bij aan de vernieuwing van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Godsdienst-Pastoraal Werk van de GH.
Jager ziet voor het lectoraat een belangrijke rol weggelegd om ‘te verbinden tussen GH-docenten en -studenten, beroepskrachten uit het werkveld en de wetenschap’. Daarnaast blijft het lectoraat zich breder oriënteren op de uitdagingen waar de Nederlandse verzorgingsstaat voor staat. Jager ziet ook een taak om samen met andere christelijke denkers en organisaties een visie op de samenleving uit te werken. “Ik zie dat daar juist nu veel vraag naar is: hoe kun je mensen aanspreken niet alleen als individuen, maar ook als gemeenschap? Hoe kun je zorg voor kwetsbare mensen vormgeven vanuit gemeenschappen? Welke rol hebben beroepskrachten, welke rol hebben kerken, vrijwilligers, buren, familieleden? Daarvoor liggen mooie bouwstenen in de christelijke traditie. Ik wil die graag actueel maken voor onze eigen docenten en studenten, en voor de hele samenleving”, aldus Jager.

[youlist vid=”R7pqIr0dOOI”]