Ger-Pieter Vreugdenhil een zendeling

Ger-Pieter Vreugdenhil
Beste gemeenteleden, vrijdag 28 mei a.s. is er een informatie avond. Op deze avond zou Pieter Vreugdenhil graag meer vertellen over zijn voornemen: een jaar lang zendelingswerk verrichten op het schip Logos II, van de organisatie Operatie Mobilisatie.

Zendingswerk is een gezamenlijke onderneming, daarom willen wij u informeren. Voor ons en misschien voor u is een zendeling zo dicht bij huis iets nieuws, daarom deze avond. Voor deze avond komen er mensen van Operatie Mobilisatie uit Emmeloord om medewerking te verlenen. Om 19.30 uur is ’t Kerkheem open en nodigen we u uit voor de koffie en thee. Na deze persoonlijke kennismaking begint de informatie-avond die zal duren tot 22.00 uur. Iedereen is bij deze uitgenodigd en van harte welkom.

Het Thuisfront-comité.,
Marieke Vreugdenhil _ 071-5323207