Prins van Oranje & prof.dr.ir. C.B. Vreugdenhil

Werkbezoek Prins van Oranje aan het ITC en de Universiteit Twente (afdeling Waterbeheer).
Cornelis Boudewijn Vreugdenhil
Genealogiecode: B X d
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Cornelis Vreugdenhil

Kroonprins Willem-Alexander heeft een werkbezoek gebracht aan het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) en de Universiteit Twente. De Prins is sinds 1998 intensief betrokken bij het brede werkveld van het waterbeheer, in Nederland en daarbuiten. Studenten op het gebied van waterbeheer van het ITC en de Universiteit Twente presenteerden hun werk en bespraken de ontwikkelingen op het vakgebied met de Prins.

Het hoofdthema van het werkbezoek van de Prins aan het ITC was het gebruik van satellietgegevens en geïntegreerde geografische informatiesystemen in het waterbeheer. Het huidige aanbod van satellietgegevens, die bovendien vrij toegankelijk zijn, levert verbazingwekkende mogelijkheden om de beschikbare watervoorraden in kaart en beeld te brengen. Deze geo-informatie voorziening stelt ons in staat om nauwkeurig, bijvoorbeeld in combinatie met plaatsbepalingsystemen, waterverbruik van gewassen en vegetatie ook kwantitatief te bepalen. Ook voor de risicobepaling van wateroverlast zoals overstromingen, een problematiek die ook in Nederland heel actueel is, is digitale satelliet en beeldinformatie uitermate geschikt.
ITC MSc studenten en PhD kandidaten bespraken ’s ochtends met de Prins hoe geografische informatie systemen (GIS) gebruikt worden en op welke wijze deze ingezet kunnen worden binnen het integraal waterbeheer. GIS en huidige geodata technologie stellen ons in staat snel en accuraat gegevens over klimaat, water, landgebruik, natuurlijke hulpbronnen en bevolking te integreren voor verdere analyse en gebruik. Regio’s en gebieden in de wereld waar lokale gegevens moeilijk toegankelijk zijn komen daarbij ook aan bod. Voor de demonstraties aan de Prins werd gekozen voor toepassingen in verschillende grote stroomgebieden: de Nijl, Ganges Bramaputra delta, de Mekong in Zuidoost Azië, en andere ITC project locaties in Afrika, Azië en Amerika.
Het bezoek aan het ITC werd afgesloten met een lunch met de betrokken studenten en ITC staf, waarna de Prins naar de UT vertrok.

Bij de Universiteit Twente bezocht de Prins de afdeling Waterbeheer van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen. Na ontvangst door rector magnificus prof.dr. F.A. van Vught hield hoogleraar waterbeheer prof.dr.ir. C.B. Vreugdenhil een korte inleiding over het werkgebied waterbeheer.

De Prins sprak vervolgens met vier studenten, waaronder drie uit China, over het onderwerp ‘rivierbeheer en decision support systemen’ met als toepassingsgebieden de rivieren de Yangtze, de Rode Rivier, de Elbe en de Maas. Tijdens een tweede informele bijeenkomst sprak de Prins met vier recent afgestudeerde UT-studenten over het onderwerp ‘Watermanagement in Nederland en de Commissie Waterbeheer 21e eeuw’. Het bezoek van de Prins aan de UT duurde bijna twee uur.