Raadslid Piet Vreugdenhil

piet_vreugdenhil_001.pngIets over mijzelf
Ik ben gehuwd, 62 jaar, vader van 5 kinderen en nu ik dit schrijf grootvader van 3 kleinzoons. Ik heb weg- en waterbouwkunde gestudeerd. Na mijn studie en militaire dienst heb ik 28 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt in verschillende functies door het hele land en daarna 4 jaar als directeur van een zendings- en ontwikkelingsorganisatie. Van 1994 tot 2002 was ik directeur van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk werk en Gezinsverzorging (PCSMG) te Ede. Sinds januari 2002 maak ik gebruik van een pensioenregeling. Ik heb naast het raadslidmaatschap nog verschillende bestuurlijke functies. Zo ben ik onder meer bestuursvoorzitter van een verzorgingshuis en bestuurslid van een aantal plaatselijke stichtingen, zoals het RIO Gelderse Vallei. Ook ben ik actief in ontwikkelingssamenwerking en doe een ontwikkelingsproject in Bangladesh.

Mijn missie (voor Ede)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 ben ik gekozen tot lid van de gemeenteraad van Ede en maak ik deel uit van de CDA-fractie. Het werk als raadslid is niet nieuw voor mij. Van 1986 tot 1994 was ik voor het CDA raadslid in Wassenaar. Door verhuizing naar Bennekom kwam daar een eind aan.

“Als raadslid wil ik volksvertegenwoordiger zijn van en dienstbaar zijn aan de bevolking van Ede. En ik wil daarop aanspreekbaar zijn.”

Dienstbaar zijn
Als raadslid wil ik volksvertegenwoordiger zijn van en dienstbaar zijn aan de bevolking van Ede. En ik wil daarop aanspreekbaar zijn. De belangen van de bewoners van het mooie dorp Bennekom gaan mij natuurlijk zeer ter harte. Ik maak deel uit van de raadscommissie Beheer Fysieke Omgeving (BFO). Daarnaast ben ik voorzitter van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Ook ben ik secretaris / penningmeester van de CDA-fractie in Ede. Ik voel me verbonden met de christendemocratische politieke uitgangspunten van het CDA en wil me als christen-raadslid laten leiden door de Bijbelse boodschap. Zo wil ik dienstbaar bezig zijn in het besef dat de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeentelijke overheid samen met alle burgers van Ede verantwoordelijk is voor een goede en leefbare plaatselijke samenleving.

De locatie
Voor de locatie van de foto heb ik gekozen voor de Oude Kerk of St. Alexanderkerk in Bennekom. De toren is op de foto te zien. De kerk staat midden in het dorp en fungeert als blikvanger. Al van ver zie je de toren en de spits wijst naar de hemel. Ik heb wat met deze kerk. Het oudste gedeelte dateert uit het begin van de 14e eeuw. Eeuwenlang hebben generaties gelovigen in deze kerk hun geloof beleden, hebben er in gezongen en gebeden. In deze lange rij gelovigen schaar ik mij ook. Ik ben verbonden aan de protestantse gemeente die op zondag in de kerk samenkomt.

Piet Vreugdenhil