Het nageslacht van Jacob Vreugdenhil uit Australië

jacob_vreugdenhil_nageslacht_australie_001
Roger Mark Vreugdenhil ( D X n.2 ) , Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil , Margaret , Paul Andrew Vreugdenhil (D X n.4 ) and Dr. Julienne Joy Crawford – Vreugdenhil (D X n.1 ) Genealogiecode: D X n.2
Door: Redactie
Bron: Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil (DX n.3)
Foto: Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil (DX n.3)

Ook de naam Vreugdenhil kwam in Australië terecht. Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil (DX n.3) stuurde de familiestichting anderhalf jaar geleden een foto van haar moeder met de kinderen en een hele oude foto (rechts) van haar overgrootvader Jacob Vreugdenhil (D VIII e)

Also, the name Vreugdenhil ended up in Australia . Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil (DX n.3 ) sent the family foundation and a half years ago, a picture of her mother with the children and a very old photo ( right) of her great-grandfather Jacob Vreugdenhil (D VIII e )

Deze foto van Jacob is gemaakt door zijn zoon Arie (D XI h) omstreeks 1918, Jacob is hier aan het werk in een authentieke Westlandse wijngaard.
Jacob Vreugdenhil
Genealogiecode: D VIII e
Door: Redactie
Bron: Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil (DX n.3 )
Foto: Arie Vreugdenhil D XI h

Jacob Vreugdenhil

De foto van Jacob is gemaakt door zijn zoon Arie (D XI h) omstreeks 1918, Jacob is hier aan het werk in een authentieke Westlandse wijngaard. Zie je overeenkomsten in het uiterlijk van Jacob en zijn nakomelingen? Van links naar rechts zijn Roger Mark Vreugdenhil (DX n.2), Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil, Margaret, Paul Andrew Vreugdenhil (DX n.4) en Dr. Julienne Joy Crawford – Vreugdenhil (D X n.1). De foto is gemaakt in juni 2005

The photo of Jacob was taken by his son Arie (D XI h) around 1918, Jacob is at work here in an authentic Westland vinery. Do you see similarities in the appearance of Jacob and his descendants ? From left to right are Roger Mark Vreugdenhil (DX n.2 ) , Carolyn Wendy Middlemis – Vreugdenhil , Margaret , Paul Andrew Vreugdenhil (D X n.4 ) and Dr. Julienne Joy Crawford – Vreugdenhil (D X n.1 ) . The photo was made in June 2005