Vreugdenhil Dairy Foods boekt vooruitgang in duurzaamheidsdoelen

Jan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI at.5
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

Vreugdenhil Dairy Foods heeft het MVO jaarrapport over 2013 gepubliceerd. Het bedrijf verwerkte vorig jaar 543 miljoen kilogram boerderijmelk tot melkpoeder dat wordt toegepast in de voedingsindustrie. Het waterverbruik per ton verwerkt product nam vorig jaar licht af van 1,97 naar 1,96 m3. Het energieverbruik per ton product lag 16% lager dan de nulmeting in 2005. In vergelijking tot 2012 bedroeg de daling ruim 2%. De CO2-uitstoot van het totale transport lag op 86,8% van de nulmeting die gedaan werd in 2011. In vergelijking tot 2012 was er een reductie in de emissie van 5,5%.

Vreugdenhil is een familiebedrijf dat verduurzaming van de activiteiten in de keten een onderdeel van de bedrijfsstrategie heeft gemaakt. Het bedrijf wil ook in 2014 verder werken aan het realiseren van de MVO-ambities. De onderneming streeft er naar om richting 2020 de fabrieken in Gorinchem, Barneveld en Scharsterbrug waterneutraal te maken. Daarnaast verwacht het bedrijf het nieuwe hoofdkantoor in Nijkerk volgens BREEAM Outstanding te certificeren, het hoogst haalbare in deze duurzaamheid certificering.