115 Jaar Arend Vreugdenhil op Madestein

Arend Vreugdenhil Monsterseweg nr. 23, koeienbocht achter Madestein. Onder de koe rechts: Nicolaas Vreugdenhil; staande naast de middelste koe: Arend Vreugdenhil, zoon van Teun V.; het meisje is Annie Boetes, dochter van een onderwijzer aan de lagere school.

Buitenplaats
Veel oudere informatie over Madestein is mij geleverd door de heer Steven van ’t Slot, geboren op 18 december 1845 in Waddinxveen. Hij kwam in 1866 als tuinknecht op Madestein in dienst en – hoewel hij toen zei, dat hij het er geen veertien dagen zou uithouden – is hij er 72 jaar, tot aan zijn overlijden in februari 1938, gebleven als tuinbaas en rentmeester van de buitenplaats. Hij heeft de geboorte en het overlijden mee gemaakt van mijn vader Teunis (0 VIII g); ook heeft bij overgrootvader Comelis Lucasz. (0 VI) nog meegemaakt, die met het leger van Napoleon mee naar Rusland is geweest. Van ’t Slot is ook ouderling van de Gereformeerde Kerk en lid van de gemeenteraad van Loosduinen geweest.

Boerderij Madestein
Madestein was in de vorige eeuw een prachtige buitenplaats met moestuinen en muren (voor de wind) met leibomen; een klein stukje muur staat er nog, vlakbij het sportveld van Postduiven.

Het herenhuis was reeds enkele malen verbouwd en uitgebreid. Vroeger hebben bier waarschijnlijk de heren van Monster gewoond. Het is in eerste instantie op een duinwal gebouwd, op dezelfde hoogte als de nu gerestaureerde Abdijkerk.
Voor en achter het huis waren vijvers; in de vijver achter is vroeger zelfs een eilandje geweest met een prieel. Van het oude herenhuis zijn in de vorige eeuw 16 kamers afgebroken en het huis werd geschikt gemaakt voor boerenwoning. Daar voor woonde de boer erachter en was er halverwege de oprijlaan een ijzeren hek met een pad naar de boerderij. De heren gingen dan de hoofdlaan af, de boer het pad (verschil moet er zijn) Ondanks het afbreken van een deel van het huis was het toch nog groot genoeg. Op de eerste verdieping waren twee kamers die praktisch nooit werden gebruikt. De kamer aan de voorkant was voor de eigenaars (toentertijd de familie Tienhoven); deze kwamen eens in de zoveel jaar op bezoek en aten daar dan eigengebakken brood. De andere kamer, met een oppervlakte van ongeveer 12 bij 7 meter, werd alleen gebruikt bij bruiloften en andere feesten. Op de benedenverdieping waren kleinere kamers en een grote keuken.
Deze laatste was voorzien van een bakoven, een waterput om melk te koelen en, in het midden, een tafel van zo’n twee meter lang; in een lollige bui fietsten we daar wel eens met z’n drieën omheen! Onder de keuken is bij de afbraak een complete kelder gevonden. Rechts van het huis was het koetshuis met aan de voorkant de koetsierswoning (op de foto net nog te zien). Achter het koetshuis was de paardenstal met een ezelhok. Via de hooizolder kon een kamertje bereikt worden dat bestemd was voor de palfrenier.

Modelboederij
Boer, veefokker, tuinder Grootvader Teunis Cornelisz. (0 VII d) is in 1855 boer geworden op Madestein en is in 1895 gaan rentenieren. Mijn vader Teunis (0 Vill g) is hem toen opgevolgd. Hij begon direct alles te moderniseren en was een bekend veefokker. Hij heeft in de loop der jaren een prachtige veestapel opgebouwd met een melkgift van goede kwaliteit, waar hij meermalen prijzen mee heeft behaald. In noodgevallen leverde hij modelmelk voor Berkendal, later de Sierkan. Een bijzonderheid voor die tijd was dat het vee tbc-vrij was. Hij liet de koestal verbouwen en uitbreiden (de foto is van voor die tijd) en er kwam een nieuwe hooischuur. Daarnaast had vader ook nog een paar tuinderijen, één op Madestein en één aan de Nieuweweg. Baas knecht van de tuin op Madestein was Maarten van den Bos die in de koetsierswoning woonde. Vader was verder nog lid van de vereniging ‘Nederlands Fries Rundveestamboeken van de gemeenteraad van Loosduinen.

Fundering
Vader Is na een ziekte van enkele dagen op 17 juli 1919 overleden aan tyfus. Moeder is op de boerderij gebleven tot april 1935. Daarna heeft broer Matthijs (0 VIII g.9) tot 1970 geboerd op Madestein. Enkele jaren daarna is boerderij Madestein afgebroken daarbij is nog een tiental waterputten gevonden.

Recreatiegebied
De fundering van het oude gedeelte van het huis en het prachtige recreatiegebied met de naam Madestein is het enige dat nu nog rest als herinnering aan 115 jaar familie Vreugdenhil op Madestein.