Bram Vreugdenhil werkt bij de Provincie Gelderland

Bram Vreugdenhil
Genealogiecode: B XI c
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Bram Vreugdenhil

Versnippering grootste probleem
De versnippering is het grootste probleem van de Veluwe. Daar moet snel wat aan gebeuren, vinden de betrokken partijen. De planning van verkeers-stromen en de inrichting van rijks-, provinciale en gemeentewegen behoeft een integrale afstemming. Daarbij pleit de provincie voor onderscheid tussen doorstroom wegen en ontsluitingswegen. Op de provinciale en gemeente wegen wil men geleidelijk een maximum snelheid van 60 km/uur en op recreatie wegen zelfs 30 km/uur invoeren. Bekeken wordt of sommige wegen aan de openbaarheid kunnen worden onttrokken of kunnen worden versmald tot fietspaden.

De dieren gaan voor
In de buurt van wildwissels moet een wildsignaleringssysteem komen, op twee locaties wordt hiermee al geëxperimenteerd. Ter bevordering van een verkeersluwe Veluwe kunnen eventueel ook nog rammelstroken en hobbels worden ingezet. Dan is de N224, de weg door de heidevelden tussen Arnhem en Ede, een groot obstakel, vindt men. Door de vrijwel continue verkeersstroom doorsnijdt de weg op brute wijze een mooi natuurgebied en maakt het oversteken voor recreanten en dieren tot een hachelijke zaak. Als de A12 wordt verbreed, kan deze weg wel verdwijnen, vinden sommige natuurbeheerders. Maar daar kwam felle reactie op van waterstaatszijde. Die zijn bang voor congestie.

Rasters langs de snelwegen zijn natuurlijk noodzaak, maar men stelt voor het Oostenrijks voorbeeld te volgen: aarden wallen die aan de wegzijde glooiend zijn en aan natuurzijde steil en niet overbrugbaar voor groot wild. Hiermee zal het natuurgebied aanmerkelijk stiller worden. De uitbreiding van de A12 en de A50, de aanleg van de HSL en de plannen de Veluwe door te trekken naar de uiterwaarden, hebben tot gevolg dat er minimaal acht ecoducten nodig zijn om te voorkomen dat de dieren geïsoleerd raken. Spaarzame verlichting langs alle wegen moet verder voorkomen dat er onnodig veel verkeersslachtoffers onder de dieren vallen. De kosten voor de ingrijpende aanpak worden begroot op 200 miljoen euro. Hiervan is de helft nodig voor de aanleg van ecoducten. De financiering is de verantwoordelijkheid van alle partijen, vindt de provincie en verder wordt er een beroep gedaan op subsidie van de Europese Unie.

Veluwe
De Veluwe is 100.000 hectare groot
Begrote kosten voor ontsnipperingsbeleid: 200 miljoen euro
Aantal kilometers provinciale weg: 1200

Waakzaam blijven
Bram Vreugdenhil is ingenomen met het verloop en de opzet van het project. “We moeten wel waakzaam blijven dat ook duurzaamheid en biodiversiteit niet worden vergeten”, vindt hij. “Maar de betrokken terreinbeheerders zijn zeer deskundig, die kunnen dat veel beter dan de provincie. Een medewerker: “Meer uitwisseling van kennis en beleid tussen Rijkswaterstaat en provincie. Het komt te vaak voor dat Rijkswaterstaat iets uitvaardigt waar wij niet van op de hoogte zijn. Neem bijvoorbeeld die wildspiegels waar Rijkswaterstaat vanaf wil. Terwijl wij er juist extra gaan plaatsen. Dan moeten wij weer veel gaan uitleggen.

Rijkswaterstaat is inzichtelijker geworden, maar het is vaak onduidelijk waar je moet zijn voor beleid of onderzoeksrapporten. Het zou eenvoudiger en goedkoper zijn als er meer zou worden geïnvesteerd in uitwisseling van kennis en voornemens.’