Cornelis B. Vreugdenhil benoemd tot hoogleraar CT&M

Cornelis Boudewijn Vreugdenhil
Genealogiecode: B x d
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Cornelis Boudewijn

Hoogleraar Processen rond Oppervlaktewater
Dr.ir. C.B. Vreugdenhil wordt per 1 december 1996 benoemd tot hoogleraar Processen rond Oppervlaktewater ten behoeve van Beheer aan de faculteit Technologie & Management. Vreugdenhil is sinds 1990 werkzaam als universitair hoofddocent bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) van de Universiteit Utrecht, waar hij zich bezig houdt met de rol van de oceaan in het klimaatsysteem.

Cornelis B. Vreugdenhil, geboren op 1 maart 1941, is in 1963 afgestudeerd aan de Technische Hogeschool Delft. Na zijn afstuderen deed hij bij het Waterloopkundig Laboratorium onder meer onderzoek naar riviermorfologie, hoogwater in rivieren, kanaal- en rivierstromingen, getijden en gelaagde stromingen. In 1970 promoveerde hij in Delft op een onderzoek naar gelaagde stromingen in riviermondingen en de ontwikkeling, toetsing en toepassing van numerieke modellen daarbij.

Van 1978 tot 1987 was Vreugdenhil in Delft buitengewoon hoogleraar Numerieke Stromingsleer. Daarna werd hij hoofd van de groep Technisch-Wetenschappelijke Toepassingen bij het ECN in Petten. Daar lag de nadruk op toepassing van numerieke modellen in de industriële sfeer, vooral in de mechanica en stromingsleer. Sinds 1990 werkt hij bij het IMAU in Utrecht.

Vreugdenhil zal zich in zijn nieuwe functie richten op de processen in het oppervlaktewater: rivieren, meren en riviermondingen. Met simulatiemodellen is het mogelijk het gedrag van het oppervlaktewater te voorspellen. Daarbij speelt de vraag hoe gedetailleerd of globaal deze modellen moeten zijn met het oog op natuurlijke omstandigheden en beslissingsprocedures. Ook zal Vreugdenhil onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen, als neerslagpatronen, op het waterbeheer.