Daan Vreugdenhil heeft groene passie

Boswachter Daan Vreugdenhil (B X b)
Boswachter Daan Vreugdenhil
Genealogiecode: B XI c.1
Door: Daan Vreugdenhil
Bron: Daan Vreugdenhil
Foto: Daan Vreugdenhil

In Vreugdeschakel nr. 75 (aug. 2012) stelden wij u voor aan boswachter Daan Vreugdenhil (B XI c.1) uit Zwolle en beloofden u in een van de volgende Vreugdeschakels een nadere kennismaking met hem. Wij laten hem daartoe nu zelf uitgebreid aan het woord.

Groene tak
Ik kom uit een geslacht van Vreugdenhillen die altijd veel buiten komen en houden van reizen. Ook bij mij zat dat er al vroeg in. Toen ik een paar jaar oud was werd ik meegenomen op trektochten door heel Europa. Vaak zelf lopend, soms even in de rugzak om uit te rusten. Mijn vader nam mij mee om vogels te kijken. Meestal gingen we naar de Ooijpolder bij Nijmegen. We woonden op de mooiste plek van Nederland. Op de heuvel in het bos met uitloop naar de uiterwaarden van de Waal. Mijn opa stond als bioloog voor de klas en schreef ondertussen zijn proefschrift. Maar ook nam hij zijn kinderen mee naar buiten om ze de natuurpracht te laten zien. Zowel mijn oom Daan als mijn vader Bram zijn biologie gaan studeren. Beiden zijn ook in het biologenvak terecht gekomen. Mijn oom en vader waren van jongs af aan een stimulans om buiten te zijn, te observeren en te studeren. Ook andere neven en nichten zijn in het groen terecht gekomen, een echte groene tak!

Natuurmonumenten
20 jaar later ben ik boswachter bij Natuurmonumenten en ben ik mede-eigenaar van een goed lopende survival school. Het is drie jaar geleden dat ik bij Natuurmonumenten kwam werken. Ik vind het een heel erg fijne organisatie. Ze komen op voor de natuur in Nederland en proberen de mensen er op allerlei manieren van te laten genieten.

Ik werk in Salland. Hier liggen tien terreinen die ik met een heel team boswachters beheer. Grofweg ligt de grens tussen Zwolle, Deventer en Ommen. De meest belangrijke gebieden die hierin liggen, zijn landgoed Eerde en het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.

Landgoed Eerde
Landgoed Eerde is een prachtig landgoed uit 1715. De kavels liggen er nog net zo bij als 140 jaar geleden en dat is uniek in Nederland. De eeuwenoude laanbomen staan keurig opgesteld in een door de baron uitgedachte precisie. Dezelfde familie boeren die hier vijf generaties geleden boerden, halen nog steeds hun opbrengst van het landgoed. Er is een prachtige afwisseling van graslanden, bosjes, heideveldjes en water. Er zijn vele dieren actief zoals dassen, spechten, reeën, vossen en wat te denken van de prachtige gele wielewaal.

Cultuurhistorie, landbouw en natuur komen allemaal samen op dit prachtige landgoed.

Sallandse Heuvelrug
Het Nationaal Park de Sallandse heuvelrug is een groot gebied dat in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer wordt onderhouden. Het is een uitgestrekt heidegebied met daar rondom bos. Het gebied is heel erg reliëfrijk. Vanaf de top van de berg kan je op een heldere dag Zwolle zien liggen, zo’n 40 kilometer verderop. Het gebied heeft vooral veel bekendheid door het voorkomen van het korhoen. Ondanks dat dit het laatste bolwerk is en de populatie afneemt ben ik trots ervoor op te mogen komen. Daarnaast zijn er veel andere bijzondere diersoorten zoals roodborsttapuit, zandhagedis en nachtzwaluw waar het erg goed mee gaat.

Werkzaamheden
Mijn werk bestaat voornamelijk uit het coördineren van veel werkzaamheden. Ik ben verantwoordelijk voor de monitoring en de natuurkwaliteit van de gebieden. Dat betekent dat we een bepaalde visie schrijven welke kant we op willen met het gebied. De doelen hierin beschreven, worden middels monitoring getoetst; dit is veel werk. We willen graag weten welke dieren en planten er in onze gebieden zitten. Zelf doe ik buiten behoorlijk wat monitoring. Dit jaar ga ik weer vogels en libellen monitoren. Maar er zijn gelukkig een heleboel vrijwilligers die mij helpen bij het uitvoeren hiervan. Het is veel te veel: ik zou er zelf niet aan toe komen en ik heb er de kennis niet voor! Sommige mensen weten zoveel van specifieke plantjes, libellen en nachtvlinders. Dat zijn echte specialisten. Ik ben een generalist en weet daarom van alles een beetje.

Verder geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s die zich bezig houden met het natuurbeheer (buiten hakken en zagen), recreatie en voorlichting of hoe om te gaan met pachters. Het werk is enorm veelzijdig. Het ene moment zit ik buiten bij een dassenburcht te posten, het volgende moment word ik door een collega gevraagd mee te denken in een project. Dan weer ben ik met een ambtenaar van de Provincie in gesprek of zit ik met een boer om te keukentafel. Het werk is prachtig en veelzijdig, maar ook druk en soms een beetje stressvol.

Natuurmonumenten is twee jaar geleden een nieuwe koers gaan varen. Meer verbinden met mensen. De verwondering van de natuur overbrengen op iedereen. Mensen mee laten denken over de kwaliteit van de natuur. Wat vind jij belangrijk in een natuurgebied. Hoe kan je ervoor zorgen dat alle belangen gehoord en deels behartigd worden. Hoe kan je ervoor zorgen dat de natuur in Nederland ook over 50 jaar gewaardeerd wordt met een toename in biodiversiteit en veel mensen die ervan genieten. Dat zijn grote uitdagingen waar we als vereniging voor staan. Leuke ambitieuze uitdagingen. Onze maatschappij wordt door de natuur gedragen. Die moeten we niet kwijt raken, het is onze basis.

Survivalschool
Twee jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen survivalschool: ‘Bosbeweging’. De natuur heeft veel kracht, het is de bron waar we vandaan komen en waar we inspiratie uit putten. Ik neem mensen mee op cursus om te leren overleven in het woud. Een onderkomen te bouwen, vuur te maken door wrijving, eetbare planten. Maar ik leer cursisten ook het bos opnieuw te leren ontdekken. Het bos is meer dan een decor. Het bos zit vol leven en kracht, als je het maar wil zien en erbij stil staat.

Kortom, mijn leven staat in het teken van de natuur. Ik vind het een machtige inspiratiebron, het brengt me veel en ik geef er veel aan terug.

 Daan Vreugdenhil

Als redactie danken wij Daan voor zijn uitgebreide verhaal en wensen hem veel succes met zijn mooie werk en veel plezier in de natuur! Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij krijgen zin om eens een kijkje te gaan nemen in de hierboven beschreven gebieden.