Dirk Vreugdenhil “De jeugd heeft de toekomst”

Dirk Vreugdenhil
Dirk Vreugdenhil

Oudedagsvoorziening
Ik wil me in tegenstelling tot andere jaren dit keer kort richten op het onderwerp pensioen. U zult zich afvragen hoe ik daarop kom. Dat heeft enerzijds te maken met mijn werk bij een grote werkgeversvereniging. Daar ben ik zeer nauw betrokken van de totstandkoming van CAO’s. En u zult ongetwijfeld in de kranten hebben gelezen dat er vorig jaar wederom een centraal akkoord is gesloten tussen die drie partijen. De regering voorziet een afnemende solidariteit tussen de oudere en jongere generatie voor het gezamenlijk opbrengen van de premies voor de pensioenregelingen. De regelingen moeten een meer individueel karakter gaan krijgen, dus in de vorm van spaarpotten in plaats van collectieve toezeggingen.

 Generaties
U zult zich nog steeds afvragen waarom dit onderwerp door mij naar voren wordt gebracht. Het woord generatieconflict is bij die pensioendiscussie al vele malen gevallen. En dan komt de relatie met onze Familiestichting Vreugdenhil in beeld. Ook wij houden ons bezig met generaties, maar juist vanuit het oogpunt van continuïteit van familierelaties en solidariteit van de ene op de andere generatie. Echter wat wij als bestuur zien, is dat de “nieuwe generatie” zich pas op latere leeftijd gaat interesseren voor de activiteiten van de familiestichting. Dat is vaak heel begrijpelijk vanuit de omstandigheid dat als gevolg van gezinsvorming/-uitbreiding het besef gaat ontstaan van de betekenis van het woord generatie en van daaruit de interesse kan groeien over de oorsprong en wortels.

Jeugd
Het bestuur vindt het des te belangrijker vanuit de sociale optiek de solidariteit tussen de generaties des te sterker te benadrukken en acht het dus noodzakelijk dat ook binnen onze stichting de jeugd meer voor zichzelf opkomt.  Een balans in generaties. Daarom wil ik u hiermee de vraag voorleggen of u ideeën heeft om die jongere generatie meer te betrekken bij de activiteiten van onze stichting. Het zou zo leuk zijn om bij de inbreng bij de Vreugdeschakel, vergaren van informatie voor onze website of bij de organisatie van activiteiten het gezicht en geluid van de jongere generatie terug te zien. Wij houden ons warm aanbevolen voor suggesties om die betrokkenheid te bevorderen. Wanneer partijen elkaar kunnen vinden in een Centraal Akkoord zouden wij met zijn allen toch zeker in staat moeten zijn om de jeugd te interesseren voor onze afkomst.

Dirk Vreugdenhil,
Voorzitter