Dirk Vreugdenhil kandidaat Provinciale Staten

dirk_vreugdenhil_004Op 2 maart 2011 kiezen we de leden van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland.

Naam: Dirk Vreugdenhil
Leeftijd: 26 jaar
Studie en studiejaar: Master Politicologie
Partij: ChristenUnie
Nummer op de lijst: 7

.
.

Waarom wil je in de Provinciale Staten?
‘De Provinciale Staten vormen een bijzondere bestuurslaag in Nederland. Een bestuurslaag die ter discussie staat: Welke taken moet de provincie op zich nemen en welke juist overlaten aan gemeenten of het Rijk? De onderwerpen die hierdoor in het gedrang komen, moeten ondanks dat de aandacht krijgen die ze nodig hebben. ‘De Provinciale Staten bieden ook een mooie gelegenheid om problemen die ik in mijn directe omgeving tegenkom aan te pakken, bijvoorbeeld de ellenlange wachtlijsten voor huurwoningen.’

Kunnen de Provinciale Staten niet beter afgeschaft worden?
‘Nee, de provincie is belangrijk als tussenlaag in het Nederlandse politieke stelsel. Veel regionale uitdagingen zouden een potje worden wanneer alleen het Rijk of de gemeenten zich daarmee zouden bemoeien. ‘Ik snap overigens wel waar de vraag vandaan komt. Voor veel burgers is het lastig om te begrijpen wat te provincie doet en waarom ze belangrijk is. Als ChristenUnie pleiten we daarom voor het renoveren van de provincie. Ze moet stappen zetten door te werken vanuit heldere taken, een transparante besluitvorming te hanteren en te werken aan een vertrouwensrelatie met de burger.’
Waarom moeten studenten stemmen voor de Provinciale Staten?
‘Omdat je je invloed kunt laten gelden op twee fronten: de Eerste Kamer en de Provinciale Staten. Dat betekent dat je door ChristenUnie te stemmen bijvoorbeeld ervan op aan kunt dat we ons in de Eerste Kamer in zullen zetten om de bezuinigingen op het onderwijs om te buigen. Misschien nog belangrijker: daarnaast kun je medebepalen hoe de toekomst van Gelderland eruit komt te zien. Wil je een duurzaam Gelderland, waar mensen oog hebben voor elkaar? Dan ben je bij de ChristenUnie aan het juiste adres.’

Wat ga jij veranderen als je gekozen bent?
‘Ik ga me inzetten voor de jeugdzorg in onze provincie. Ik denk dat het belangrijk is dat jongeren die in de problemen zitten snel en zorgvuldig geholpen worden. In de afgelopen jaren is hier al een behoorlijke slag in geslagen, maar het kan en moet nog veel beter.
‘Het is leuk om te roepen dat “vandalen moeten betalen”, maar als je weet dat veel kleine criminaliteit voortkomt uit problemen die jongeren in hun jeugd zijn tegengekomen, dan is het onbestaanbaar dat je gaat korten op de jeugdzorg. Met jeugdzorg bied je velen een kans op een goede toekomst.’