Dirk Vreugdenhil politiek actief voor de ChristenUnie

dirk_vreugdenhil_005Waarom ben je actief in de politiek?
Mijn interesse in politiek is in de afgelopen jaren gegroeid vanuit drie motieven. In de eerste plaats wil ik graag de consequenties trekken uit het christelijke geloof. De ChristenUnie is een partij die haar diepste overtuigingen serieus neemt. Ik geloof dat een politiek die gebaseerd is op de Bijbel goed is voor alle mensen. In de tweede plaats ben ik bewogen met de samenleving waarin ik leef. De ChristenUnie is een partij die dienstbaar wil zijn aan een bloeiende samenleving, waar mensen zorg dragen voor elkaar. Dat spreekt me enorm aan. In de laatste plaats interesseer ik me sterk voor het politieke ambacht. De interesse voor politiek is al lang bij mij aanwezig en door mijn studie politicologie nog meer versterkt.

Wat merkt Nijmegen er van dat je actief bent in de Gelderse Staten?
Gelderland is een provincie die veel verschillende culturen herbergt. Elke regio heeft zijn eigen sociale en economische uitdagingen. Die diversiteit maakt onze provincie ook zo mooi en uitdagend. Om tot een goed provinciaal beleid te komen is het van groot belang om te weten wat er speelt in de verschillende regio’s. Ik wil hierbij de schakel vormen tussen de uitdagingen die in Nijmegen spelen en de mogelijkheden die de provincie heeft om hieraan een bijdrage te leveren.

Wat zijn voor jou de drie belangrijkste speerpunten voor de komende jaren?
Het is lastig om slechts drie onderwerpen te kiezen. Als ik toch moet kiezen, wil ik me vooral inzetten voor de thema’s jeugdzorg, duurzaamheid en mobiliteit. Ik krijg last van rillingen als ik zie wat de plannen van het kabinet Rutte voor de jeugdzorg zijn. Er dreigen grote bezuinigingen op een terrein dat juist onze uiterste aandacht en inspanning vereist. Ik ben blij dat voor de ChristenUnie de jeugdzorg een belangrijk thema is en blijft.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de ChristenUnie in Gelderland al belangrijke stappen gezet. De realiteit is echter dat we de komende jaren en decennia ons moeten blijven bekommeren om de manier waarop wij met energie en onze aarde omgaan. Gelukkig liggen er in onze provincie veel mogelijkheden tot innovatie op het gebied van duurzaamheid. Als goede rentmeesters moeten we die initiatieven ruim baan geven en onverkort blijven investeren in een duurzaam Gelderland.
Hierin ligt ook een overlap met het thema bereikbaarheid. Het is zinloos om te denken dat extra asfalt de oplossing biedt voor ons mobiliteitsprobleem. Met name ook in de regio Arnhem – Nijmegen moet worden ingezet op comfortabel en snel openbaar vervoer.

Hoe ga je de politiek combineren met gezin en werk?
Ik mag me gelukkig prijzen met een lieve vrouw die me ondersteunt in mijn politieke werk. Als ik merk dat ik eigenlijk te weinig aandacht voor haar heb, zal ik me beroepen op het feit dat de ChristenUnie een gezinspartij is en wat werk overdragen. Uiteindelijk doe je het politieke werk met een team en het is gaaf om te zien dat er rekening wordt gehouden met een ieders gezinssituatie. Op dit moment ben ik nog bezig met het afronden van mijn masterscriptie politicologie. Laat ik zeggen dat het makkelijk schakelen is van de theorie naar de praktijk.