Emke Wiers-Vreugdenhil is advocaat

Emke Wiers-Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI n.2
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Emke Wiers-Vreugdenhil

Emke Wiers-Vreugdenhil studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1989 is zij als advocaat werkzaam geweest bij verschillende gerenommeerde kantoren. Emke heeft een brede praktijk opleiding genoten bij een groot kantoor en daarbij met alle rechtsgebieden ervaring op gedaan. De laatste 15 jaar heeft zij zich echter volledig op het arbeidsrecht gericht. Zij heeft met succes de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht (PALA) afgerond.

Behalve als advocaat is Emke ook als rechter in opleiding (RIO) werkzaam geweest en als secretaris van een arbitragecollege. Zij was co-auteur voor Kluwer van de Arbeidsrecht modellen. Momenteel is zij naast haar werk als advocaat werkzaam als lid van de Bezwaarschriftencommissie van Stadsdeel West in Amsterdam.

Emke is lid van de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en de Vereniging voor Ambtenaar en Recht(VAR).

Emke Vreugdenhil is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht en kan u van dienst zijn bij het volgende:

 • Ontslag: vaststellingsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten (kantonrechtersformule).
 • Ontslagprocedures: UWV, ontslag op staande voet, ontbindingsprocedures.
 • Collectief ontslag, reorganisaties, medezeggenschap
 • Bezwaar en beroepsprocedures ambtenaren; Commissies van Beroep in het onderwijs
 • Re-integratie zieke werknemers
 • Arbeidsconflicten, disfunctioneren
 • Statutair bestuurders
 • Uitkeringen: WW, ZW en WIA ,UWV-loonsancties
 • Detacheringen, payrolling, uitzenden
 • Pensioenrecht
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • ZZP-ers
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Arbeidscontracten, arbeidsvoorwaardenregelingen, reglementen.