Hendrika Vreugdenhil genomineerd voor de Zoetermeerse publieksprijs

Stefan van Tellingen links met Hendrika Vreugdenhil rechts Hendrika Vreugdenhil
Genealogiecode: J X c.2.2
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Hendrika Vreugdenhil

De Zoetermeerse sportliefhebbers worden dit jaar voor de eerste maal in de gelegenheid gesteld om hun favoriete sporter te kiezen. Voorheen huldigde de Zoetermeerse Sportraad de kampioenen, die in Locomotion in het zonnetje werden gezet. Dit jaar is er ook een publieksprijs.

Toen de prestaties van de Zoetermeerse sportwereld op een hoger niveau kwamen, ontstond er een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zoetermeer en de sportraad en werd de huldiging in een ander jasje gestoken; de feestelijkheden verhuisden naar sportcentrum De Veur.

Het aantal kampioenen binnen de gemeentegrenzen bleef echter stijgen en daarmee ook de verscheidenheid aan kampioenen. De ene sporter kan bijvoorbeeld volstaan met twee uur trainen per week om een Nederlands kampioenschap te behalen, terwijl in andere takken van sport 35 uur per week trainen noodzakelijk is om mee te kunnen dingen naar de titels. Mede daarom groeide bij zowel de organisatie als bij de sportverenigingen de behoefte om de waardering voor de geleverde prestaties op de één of andere manier tot uitdrukking te laten komen tijdens de jaarlijkse sporthuldiging. Afgelopen jaar werd een start gemaakt met de nieuwe opzet door de turnploeg van Pro Patria uit te roepen tot sportploeg van het jaar. Dit jaar hebben de verenigingen ook een sportvrouw, -man- en -talent genomineerd om de toppers meer aandacht voor de door hen geleverde prestatie te schenken.

Publieksprijs
Om een sluitend antwoord te krijgen op de vraag hoe de inwoners van Zoetermeer oordelen over de prestaties van de sporters, is onlangs besloten een Publieksprijs in het leven te roepen. Door middel van een bon in de krant of via deze site internet kunnen de lezers van deze krant een stem uitbrengen voor hun favoriete sportman of sportvrouw.

Degene die uiteindelijk de meeste stemmen krijgt en aldus wordt uitverkoren voor de Publieksprijs, zal op 14 februari in de Veur de bijbehorende prijs overhandigd krijgen.Tijdens die feestelijke bijeenkomst zullen ook de onlangs door de verenigingen genomineerde sportvrouw, -man- en -talent worden gehuldigd.