Het Vreugdenhilgedicht van Loekie ( Louisa Marina) Vreugdenhil

Loekie Vreugdenhil
Genealogiecode: D IX k.1
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

In Vreugdeschakel nr. 43 van juni 1999 stelden wij u mevrouw Loekie (Louisa Maria) Vreugdenhil uit Duiven voor. In de afgelopen maanden ontvingen wij van deze inmiddels 90-jarige naamgenote een treffende poëtische bijdrage met een boodschap, die wij- met dank aan de maakster- graag hierbij doorgeven.


De Vreugdenhillen begonnen met twee mensen
die voldeden aan de toen gestelde wensen:
`veel kindertjes’ was het motto
en -net als wel eens bij de lotto-
weinig werd een heleboel.
Die hadden allemaal hetzelfde doel:
de expansiepolitiek der lage landen
had met de Vreugdenhillen goede banden:
op alle plaatsen op deez’ aarde
bewijzen zij hun waarde.
Want een wordt straks tweeduizend koppen.
Hun expansie drift is niet te stoppen.
Van Australië tot Portugal,
van India tot Senegal,
van Curaçao tot de Antillen,
het zit vol met Vreugdenhillen.
Maar denk daarover niet te licht
want dit verstoort ’t ecologisch evenwicht.
Laat ook plaats voor vogels, planten, dieren
die nog het krimpend oerwoud sieren.
Zij hebben 66k recht om te leven
En die ruimte moeten wij hun geven.
Dus Vreugdenhillen, en iedereen!
laat gezond verstand u drijven,
Laat deze wereld leefbaar blijven !