Jennifer Vreugdenhil – Rowlands wil de zomertortel redden

Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Genealogiecode: K XI ag.9.1
Door: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Bron: Zomertortels.nl
Foto: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands

In 2019 startte onderzoekster Jennifer Vreugdenhil in samenwerking met Het Zeeuwse Landschap en dankzij een subsidie van de Nationale Postcode Loterij het project ‘Zomertortels in een veranderd landschap’. Jennifers onderzoek richtte zich op het karakteriseren van plekken waar zomertortels naar voedsel zoeken. Ze probeerde beter te begrijpen hoe de bewegingen van de zomertortel zich verhouden tot het veranderende landschap waarmee de vogels worden geconfronteerd.

Ten behoeve van het onderzoek werden vijf zomertortels uitgerust met GPS-zenders. Eén van deze tortels heeft de naam Jos gekregen. Op de foto hieronder is Jos te zien met de GPS-zender op zijn rug.

U kunt op de website van zomertortels.nl Jos live volgen. De gedragingen van deze tortels zijn beschreven in een fraai rapport dat u op Jennifers website zomertortels.nl kunt downloaden.

De terugkomst van ‘zomertortel Jos’ heeft geleid tot veel interesse vanuit de PZC, Omroep Zeeland en Vroege Vogels in mei. 

Zomertortel Jos met GPS-zender.
Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Genealogiecode: K XI ag.9.1
Door: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Bron: Zomertortels.nl
Foto: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands

Zomertortel onderzoek in Nederland
Het onderzoek liet zien dat tortels hele specifieke, niet rijkelijk voorhanden zijnde plekken opzoeken, die al dan niet door toevallige omstandigheden rijk zijn aan onkruidzaden. Denk aan rommelige boerenerven, plekken waar buitenkippen worden gevoerd, een graszaadproductiebedrijf en een onkruidrijke blauwmaanzaadakker. Dankzij een subsidie van de provincie Zeeland kan in de komende jaren op Walcheren vervolgonderzoek gedaan worden. Dit vervolgonderzoek richt zich op de vraag hoe we de beschikbaarheid van voedsel voor zomertortels effectief kunnen vergroten.

Een prachtige duif
De kleine en schuwe zomertortel is een prachtige duif met opvallende kleuren. Anders dan de grijze Turkse tortel heeft de zomertortel een blauwgrijze kop, lichtbruine borst, zwart-witte strepen op de hals en kaneelbruine vleugels met zwarte stippen. De zomertortel leeft in agrarische gebieden met houtwallen, heggen, verspreid staande bomen met een rijke ondergroei.

Jennifer Vreugdenhil bezig met veldwerk
Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Genealogiecode: K XI ag.9.1
Door: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands
Bron: Zomertortels.nl
Foto: Jennifer Vreugdenhil – Rowlands

VoedselveldjesIn samenwerking met agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren en Poldernatuur Zeeland worden in de nabijheid van territoriale zomertortels voedselveldjes aangelegd en wordt onderzocht hoe vaak deze worden bezocht. Daarbij wordt weer gebruik gemaakt van vogels die worden uitgerust met een GPS-zender. Indien aangetoond kan worden dat ze frequent worden gebruikt, dan is er des te meer reden om de maatregel zo snel mogelijk toe te passen in andere regio’s binnen Nederland.

Bijna verdwenen
Zomertortels verdwijnen in rap tempo uit ons landschap. De afname van deze migrerende duif is complex en een internationaal probleem.

In Nederland is ca. 97% van de tortelduiven al verdwenen.

De belangrijkste redenen voor afname zijn de afname van geschikt leefgebied in de broed- en overwinteringsgebieden, jacht tijdens de migratieroute, illegale vangsten en ziekte.

Bijzondere duif
Bijzonder aan de zomertortel is dat hij de enige duif is die ergens anders overwintert. Vanaf begin april arriveert de zomertortel in Nederland en komt hier om te broeden. In september begint de route naar zijn overwinteringsgebied in de Sahel, zo’n 4000 kilometer verderop. De zomertortel doet daar ongeveer 3 weken over. Tijdens deze lange reis maakt de zomertortel een tussenstop in Spanje of Portugal.

Donatie
Wil je helpen met het behouden van de zomertortel voor Nederland dan kan dit door een donatie te geven voor het project ‘operatie zomertortel’ van de Vogelbescherming. Met het geld van de donaties wordt voedsel gekocht voor het bijvoeren van de zomertortel. Zo kunnen we – net als Jennifer – een bijdrage leveren bij het redden van de zomertortel.