Kees Vreugdenhil is onderwijsconsultant

Kees Vreugdenhil
Genealogiecode: O XI t
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Kees Vreugdenhil

Kees Vreugdenhil werkte jarenlang als leraar in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Hij was schoolleider van een jenaplanschool, wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en docent onderwijskunde en filosofie aan enkele lerarenopleidingen. Hij haalde zijn doctoraalexamen wijsgerige en historische pedagogiek/ onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht (cum laude). Studeerde aan de VU in Amsterdam filosofie. Promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een vergelijkend onderzoek van een viertal onderwijsconcepten en hun relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Daarna volgde hij een postdoc-cursus van twee jaar in leer- en ontwikkelingspsychologie. Vanaf 2000 volgde hij in de Verenigde Staten diverse seminars en workshops voor brain based teaching and learning.

Overige werkzaamheden:
– schoolbegeleider bij een onderwijsbegeleidingsdienst;
– leider van het pabo-project van het APS in Utrecht;
– directeur van het APS voor bve en hoger onderwijs;
– lector aan een hogeschool voor constructivistisch leren en competentiegericht opleiden;
– voorzitter van landelijke commissies voor de ontwikkeling van beroepsprofielen en startbekwaamheidseisen voor leraren.

Kees Vreugdenhil was in de jaren negentig betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw onderwijsstelsel in de Duitse deelstaat Thüringen. Hij adviseerde enige jaren de daarvoor verantwoordelijke staatssecretaris voor onderwijs. Momenteel werkt hij parttime in Thüringen als lid van een ministeriële denktank aan de toepassing van resultaten van hersenonderzoek in het onderwijs (www.nelecom.de ). Hij doet dat samen met onder meer de bekende Duitse neurobioloog prof. dr. Gerald Hüther, hoogleraar-directeur van twee onderzoekscentra voor hersenonderzoek.
Kees Vreugdenhil werkt als onafhankelijk onderwijsconsultant. Hij geeft lezingen, workshops en adviezen over breinbewust leren in het onderwijs en in het bedrijfsleven.

zie verder de website: Vreugdenhil Onderwijsontwikkeling