Matthijs Pieter (Thijs) Vreugdenhil in memorium

Thijs (Matthijs Pieter) Vreugdenhil
Genealogiecode: C X ac
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

Op 9 juni 2006 is Matthijs Pieter (Thijs) Vreugdenhil (C X ac) op 67-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, overleden. Hij was een belangrijk figuur in de Lierse muziekwereld. Thijs was 50 jaar lid van Liora, bespeelde de grote trom en was achtereenvolgens tamboer, tamboer-maître en instructeur van de tamboers. Hij was vele jaren bestuurslid en bekleedde de functie van voorzitter van 1980 tot 1991. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot erevoorzitter van Liora.

Het bestuur van de familiestichting Vreugdenhil is Thijs ook veel dank verschuldigd. Bij de eerste reünie in 1985 heeft Thijs aangeboden om Liora kosteloos de Vreugdenhillenmars te laten spelen. Een foto ervan met Martho Vreugdenhil, de componist van dat stuk, als dirigent getuigt hiervan. Bij de tweede reünie in 1990 heeft Thijs de organisatie van ‘Vreugdenhillen in concert’ voor zijn rekening genomen. Het waren twee geslaagde activiteiten, waar vele Vreugdenhillen geweldig van genoten hebben.

Op zeer gepaste wijze is Thijs op 14 juni begraven. De kist werd, voorafgegaan door leden van de Liora drumband, met omfloerste trommels naar de begraafplaats gebracht. Hiermee werd op gepaste wijze aan deze markante Lierenaar de laatste eer bewezen.

Wij hopen dat zijn vrouw Ina de kracht kan vinden om, na bijna 45 jaar met hem getrouwd te zijn geweest, het verlies van haar boeiende levensgezel te dragen. Ook voor zijn kinderen, kleinkinderen en overige familieleden hopen wij dat de gedachtenis hen steun kan geven dit verlies te verwerken.

Het bestuur