Rob Vreugdenhil predikant in Lelystad

Ds. Rob Vreugdenhil bevestigd in Lelystad
Ds. Rob Vreugdenhil links bevestigd in Lelystad, rechts Ds. Gerrit Timmermans.
Ds. Rob Vreugdenhil
Genealogiecode: K XI af.11
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Rob Vreugdenhil

Sinds 24 april 2005 mag ds. Rob Vreugdenhil zich officieel predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Lelystad noemen. In een vol kerkgebouw de Lichtbron in Lelystad waren de gemeente, familie en vrienden getuigen hoe hij, onder aanroeping van de hulp van God, vol overtuiging ja zei op vragen uit het bevestigingsformulier voor predikanten. Terwijl ds. Vreugdenhil biddend voor in de kerk knielde zongen allen hem “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser” toe. Een prachtig moment, zowel voor de gemeente als voor ds. Vreugdenhil en zijn gezin.

De zon scheen prachtig die zondagochtend 24 april, de verwachtingen waren hooggespannen. Immers het was al ruim 2 jaar geleden dat ds. Cor Harryvan afscheid had genomen als predikant in Lelystad en nu was het zover dat er een opvolger bevestigd zou gaan worden. Het kerkgebouw stroomde vol en de aanwezigen zongen vol overgave het openingslied “Samen in de naam van Jezus“. Voorganger was ds. Gerrit Timmermans (op de foto rechts), predikant van de kerken te Gorinchem en Sliedrecht. Voor ds. Timmermans was deze dienst ook bijzonder. Zelf opgegroeid in Lelystad mocht hij er nu zijn vriend en jaargenoot ds. Vreugdenhil gaan bevestigen. Hij bepaalde de aanwezigen die ochtend naar aanleiding van 1 Tim. 3:1 bij het werk van ambtsdragers. “Geen mooier werk … dan ambtelijk werk”, zo was zijn stelling. Hij wees de gemeente erop dat het er niet om gaat hoe geweldig mensen zijn maar hoe groot God’s liefde is.

Liefde
Ds. Timmermans riep alle aanwezigen op om vanuit die liefde met elkaar om te gaan, zodat de gemeente een visitekaartje van Jezus Christus is. ’s Middags was het de beurt aan ds. Rob Vreugdenhil om voor te gaan. Hij koos als tekst voor zijn intrede preek Efeze 1:2 en vatte dit samen met “Genade en vrede voor u en jou, in Jezus Christus de Heer”. Grote beleidsplannen voor de gemeente had ds. Vreugdenhil nog niet gemaakt. Hij had zich alleen voorgenomen om de gemeente week aan week over die bekende woorden -genade en vrede- te vertellen. Genade, zo hield hij de gemeente voor, is leven van wat je krijgt en wat je niet verdiend hebt. Vrede is uitdelen wat je hebt gekregen. Genade en vrede krijg je door ‘In Christus’ te leven. Leef samen met Hem dan word je persoonlijk en als gemeente een plek waar je veilig bent.

Toespraken
Na afloop van de dienst waren er de toespraken: namens de kerkenraad (br. Roel Hartman), de classis (br. Hakvoort uit Almere), CGK/NGK Lelystad (br. Wicher Venema), B&W Lelystad (wethouder br. Albert Kok). De welkomstwoorden waren warm. Br. Venema herinnerde aan de samensprekingen met CGK/NGK en nodigde ds. Vreugdenhil uit om spoedig een keer te komen kennismaken. Wethouder Albert Kok zei dat kerkelijk werk belangrijk was voor het gemeentebestuur. Hij hoopte ook dat het kruis in de gevel van de kerk iets zou gaan betekenen voor de mensen in de wijk waar de kerk staat. Ds. Vreugdenhil sloot de rij van sprekers af. Hij had naar deze dag uitgekeken, zo vertelde hij. Vanaf het eerste moment klikte het met Lelystad en was er een goed geestelijk contact. Zijn werkkamer in het nieuwe kerkgebouw bleek erg mooi te zijn evenals de pastorie. Maar daarom zou hij echt niet naar Lelystad gekomen zijn. Voor hem en zijn gezin was dat geestelijke contact het belangrijkste. Dat gaf hen het gevoel thuis te zijn, zo zei hij ontroerd.