Teus Vreugdenhil “Door te stemmen regeer je mee”

T. J. (Teus) Vreugdenhil

Duidelijk, eerlijk, echt. Zo luiden de drie belangrijkste kenmerken van de ChristenUnie / SGP waar Teus Vreugdenhil boven aan de lijst staat. ‘Ik noem het zelf liever lijstaanvoerder’, verklaart Vreugdenhil. ‘Het woord lijsttrekker vind ik iets te pretentieus. Je trekt namelijk met z’n allen de kar’. De ChristenUnie / SGP, die bij de vorige verkiezingen nog onder vlag RPF / GPV en SGP voer, heeft in Haarlem het verkiezingsprogramma rond de leus ‘Kies het leven’ ingericht.

Politiek is Teus Vreugdenhil met de paplepel ingegoten. De 51-jarige Haarlemmer, geboren en getogen in de Amsterdamse buurt, is sinds 1982 actief in de gemeentelijke politiek. Behalve lijstaanvoerder is hij werkzaam bij de reclassering van het Leger des Heils. ‘En dan vooral voor medezeggenschap’, vertelt Vreugdenhil. ‘Dat heeft wat mij betreft veel raakvlakken met de politiek’. Inmiddels werkt hij deeltijd om zich meer te richten op zijn politieke carrière ‘Een eenmansfractie kost veel tijd’, legt hij uit.

Kies het leven
Teus Vreugdenhil stond voor het eerst verkiesbaar in 1982. Sinds 1994 zit hij pas in de gemeenteraad. ‘We komen telkens een paar stemmen tekort, maar zitten nu met een restzetel in de raad’. Zijn voornaamste beweegredenen voor het lijsttrekkerschap is betrokkenheid. ‘Als je je betrokken voelt bij de ontwikkelingen van je leefomgeving, kun je proberen die te sturen vanuit je eigen visie’. Uiteraard speelt het geloof hierbij een belangrijke rol. Hoewel de ChristenUnie landelijk de slogan “Durf te kiezen voor normen” gebruikt, prefereert de Haarlemse lijsttrekker “Kies het leven”. ‘In de zin van beschermen van het leven, maar ook om voor mensen nieuwe mogelijkheden te creëren Binnen dit uitgangspunt heeft de ChristenUnie de belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar uitgewerkt’, aldus Teus Vreugdenhil.

De speerpunten
Boven aan het lijstje staan normen en waarden. ‘We willen de samenleving inrichten volgens christelijke principes. Daarom ondersteunen we hulpverlening rond de abortusproblematiek. Verder zijn we tegen de vrije aanvoer van drugs en hebben we een eigen visie op het prostitutiebeleid. Dat proberen we dan over te brengen op de gemeenteraad’. Een ander speerpunt is de economische ontwikkeling. ‘Die gaat wat ons betreft gepaard met bereikbaarheid. We maken ons hard voor de aanpak van de Waarderpolder en zijn daarom voorstander van de Vondeltunnel en een Oostelijke Randweg. We moeten wel oppassen dat deze economische groei niet de sociale aspecten van de samenleving verdrukt’. Daarom is een derde uitgangspunt voor deze verkiezingen Welzijn. Vreugdenhil: ‘Mensen van deze tijd zijn gewend aan inspraak en medezeggenschap, maar er zijn ook mensen die die mogelijkheid niet kennen. Welvaart heeft namelijk een keerzijde; er zijn veel ouderen en dak- en thuislozen. De gemeente doet daar te weinig aan. De ChristenUnie zou graag zien dat er een sociaal fonds wordt opgericht om deze kwetsbare groepen te ondersteunen’. Kortom: meer aandacht voor ouderen, minima en jeugdzorg.

Waarom stemmen?
‘Stemmen is een voorrecht’, meent Teus Vreugdenhil. ‘Vroeger was het een plicht, nu is het een recht. Als je je stem niet laat horen zeg je eigenlijk: laat anderen maar over mij beslissen. Door te stemmen, regeer je mee. Je kunt moeilijk 150.000 Haarlemmers in de raadzaal zetten, daarom moeten mensen gebruik maken van dit elementair recht om invloed uit te oefenen’. Volgens Vreugdenhil denken mensen nog te vaak dat er in de politiek meer wordt gesproken dan wordt gedaan. ‘De politiek moet ook mensen prikkelen tot nadenken en niet altijd de gemakkelijkste weg nemen’.