Tom Vreugdenhil verricht volkstellingen

Tom Vreugdenhil
Genealogiecode: O X z
Door: Redactie:
Bron: Familiestichting
Foto: Tom Vreugdenhil

Tom Vreugdenhil studeerde scheikunde aan de universiteit van Leiden en promoveerde daar in 1977. Vervolgens was hij werkzaam als wetenschappelijk bibliotheek medewerker bij de Bèta Bibliotheek van de Vrije Universiteit, bibliothecaris bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en eindredacteur StatLine bij het CBS. Vanaf 1997 is hij betrokken bij het project Digitalisering Volkstellingen 1795-1971.

Sinds 1 december 2005 is hij met FPU, maar het werk aan de volkstellingen blijft doorgaan. Hij is daartoe in 2006 een aantal maanden in deeltijd in dienst geweest van het NIWI en sinds 15 januari 2007 als vrijwilliger voor één dag per week werkzaam bij DANS.

Overige aandachtsgebieden
Naast het digitaliseren van de Nederlandse volkstellingen is muziek een belangrijke hobby. Hij heeft grote bewondering voor de muziek van Maarten Peters en Margriet Eshuijs. Dit uit zich in frequent concertbezoek, een bijna complete collectie van hun muziek op vinyl, cd en dvd, een collectie radio- en tv-opnamen en het bijhouden van een website (www.tomvreugdenhil.nl) met discografieën en lijsten van composities van beide artiesten.
Ook Greetje Kauffeld heeft zijn belangstelling, ook van haar is een discografie via internet beschikbaar (www.tomvreugdenhil.eu). De nieuwste ontdekkingen op muzikaal gebied zijn Kaki King (eind 2007), Martha Wainwright (medio 2008), Marike Jager (eind 2008) en, een geheel ander genre, klassieke orgelmuziek, o.a. gespeeld door Marieke Stoel, cantor-organist van de Houtrustkerk in Den Haag.
Hij is ook geïnteresseerd in elementaire natuurkunde, kosmologie en theologie en de combinatie daarvan.