Vreugdenhil Dairy Foods wil melkpoederfabriek Nestlé overnemen

Vreugdenhil Dairy Foods
Vreugdenhil Dairy Foods

De directie van Nestlé Nederland heeft haar medewerkers geïnformeerd over de belangstelling van Vreugdenhil voor de melkpoederfabriek van Nestlé in Gorinchem. Vreugdenhil is een belangrijke internationale leverancier van kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

In 2002 heeft Vreugdenhil de Nestlé fabriek in Scharsterbrug overgenomen en sindsdien de activiteiten van deze fabriek succesvol uitgebreid. Deze besprekingen liggen in lijn met het voornemen van Nestlé zich terug te trekken uit de productie van agrarische basisproducten. De gesprekken met Vreugdenhil richten zich op de overdracht van het gehele fabrieksterrein en alle installaties in Gorinchem en op de gehele productie van melkpoeders, met uitzondering van de blikverpakkingsactiviteiten.

Het is de intentie van Vreugdenhil om de productie van melkpoeders in Gorinchem voort te zetten. Nestlé Nederland blijft nog een aantal jaren verantwoordelijk voor de blikverpakkingsactiviteiten ten behoeve van haar zusterondernemingen. Het uitgangspunt van zowel Vreugdenhil als van Nestlé Nederland is, dat de betrokken melkveehouders, in de gebieden Gorinchem en Nunspeet, hun melk in de toekomst aan de fabriek in Gorinchem blijven leveren.

Zodra de gesprekken tot meer duidelijkheid leiden over een eventuele transactie, zal advies bij betrokken medezeggenschapsorganen worden aangevraagd.

Voor meer informatie:

Vreugdenhil b.v.

T.a.v. de heer J.A. Vreugdenhil
Postbus 28, 3780 BA Voorthuizen
Tel. 0342-477800