Zeestaddirecteur Ferdinand Vreugdenhil

Op dinsdag 17 december 2013 vond in het bezoekerscentrum van Willemsoord in Den Helder de feestelijke ondertekening plaats van de aannemingsovereenkomst voor de bouw van de Schouwburg, een uniek theater in Nederland. Links op de foto Ferdinand Vreugdenhil en rechts heer de Nijs
Ferdinand Vreugdenhil
Genealogiecode: J X h.6
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Ferdinand Vreugdenhil

Den Helder

De nieuwe schouwburg op Willemsoord wordt gebouwd door bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen. Het theater komt in drie monumentale panden, waarvan er twee ook Rijksmonument zijn. Het vinden van de juiste aannemer ging via Europese aanbesteding.

“Met De Nijs hebben we een aannemer met ervaring binnen gehaald”, zegt Zeestaddirecteur Ferdinand Vreugdenhil. “Niet alleen ervaring in grote projecten of verbouwing van monumentale panden, maar ook met de bouw van theaters.” De Nijs is bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de renovatie en verbouwing van de Stadschouwburg en Philharmonie in Haarlem en het concertgebouw in Amsterdam.

Het ontwerp is getekend door de architecten Frits van Dongen en Patrick Koschuch van Van Dongen-Koschuch uit Amsterdam. In een compleet ontwerpteam, waarbij installateurs, theatertechnici, akoestici, ontwerpers, constructeurs, kostendeskundige, theaterdirecteur en opdrachtgever aan tafel zaten, werd het plan stap voor stap naar een definitief ontwerp gebracht. “Alle partijen zijn enthousiast over het ontwerp”, stelt Vreugdenhil, “wij kunnen niet wachten om het gerealiseerd te zien”.

2015-2016
De realisatie start in januari 2014. De verbouwing en verbinding tussen de verschillende gebouwen is zo ingrijpend, dat het gebouw pas in het theaterseizoen van 2015-2016 de deuren zal openen. “In het gebouw, waar een Ketelmakerij ten behoeve van de marine was gesitueerd, komt nu de theaterzaal. Een transparante glazen ruimte, met hout bekleed wanneer voorstellingen plaatsvinden, van waaruit de oude structuren van het gebouw zichtbaar blijven. Door twee zwevende balkons toe te voegen, worden er meer dan 700 plaatsen gecreëerd. De toneeltoren wordt in stijl toegevoegd, en zal door de speciale aanlichting ’s avonds dienen als een baken in de wijde omgeving.”

Het theater wordt gerealiseerd in verschillende gebouwen. Om de verbinding tussen de gebouwen mogelijk te maken, is een deel van het al bestaande Reddingmuseum geïntegreerd in het ontwerp. “De entree van het theater en het museum worden gedeeld en ook toiletgroepen en garderobe. Dat is duurzaam gebruik van ruimte. Maar de duurzaamheid strekt zich nog verder uit, waarbij vooral veel aandacht is voor warmte-koude-opslag en andere energiebesparende maatregelen.” De glazen entreehal verbindt de gebouwen met elkaar.

Stadshal
De bezoeker die het gebouw vanuit de Beatrixstraat benadert, zal binnenkomen via de oude machinebankwerkerij, beter bekend als Kathedraal. Dit gebouw wordt in gebruik genomen als Stadshal en krijgt een zo flexibele inrichting dat hij voor alle doeleinden geschikt is. “Ook hier wordt gebruik gemaakt van de oorspronkelijke structuren in het gebouw. Het ruwe, industriële karakter blijft zichtbaar, maar door slimme oplossingen toe te passen, wordt er toch geborgenheid gecreëerd.”

Aan De Nijs is in de procedure gevraagd wat zijn visie is op de bevordering van maatschappelijk draagvlak en de sociale binding in de regio. De aannemer heeft hierop aangegeven leerlingen met een achterstand op de arbeidsmarkt uit de regio Den Helder in te zetten bij dit project. In samenwerking met Espeq (Heerhugowaard) wordt hiervoor een actieplan opgezet. “Wij zijn benieuwd naar de belangstelling van de jongeren. Het moet toch een buitenkansje zijn om aan zo’n bijzonder project een steentje te kunnen bijdragen”, aldus Vreugdenhil.