10.000 namen in de digitale Stamboom van Vreugdenhillen

10.000 namen_001Bij het uitbrengen van het boek ‘HET WESTLANDSE GESLACHT VREUGDENHIL Bijkans vier eeuwen genealogie’ wisten we dat het boek bij het uitbrengen al niet meer up-to-date was. Vanaf 1985 proberen wij zo goed moge-lijk bij te blijven met burgerlijke-stand-mutaties sindsdien. Door de bijzondere inzet van Tom Vreugdenhil (O X z) is er naast het prachtige oranje boek een digitale versie van de stamboom opgezet. Het oranje boek bevatte ongeveer 8.800 namen. Op moment van schrijven hebben we 9.983 namen in de digitale stamboom (gewoon raadpleegbaar via de website: toegang als ‘familielid’ is eenvoudig met de gebruikersnaam en gebruik van het bekende wachtwoord als login , en een wereld gaat voor u open).

De afgelopen drie maanden kon ik circa 100 namen toevoegen, dus op het mo-ment dat u dit leest zullen we de magische grens van 10.000 wel overschreden zijn.

Veelvuldig hebben we u laten weten dat wij nog veel namen missen van nakomelingen van Vreugdenhillen die eind 1800 en begin 1900 geëmigreerd zijn. Mijn pogingen om via Facebook in contact te komen met de ‘buitenlandse’ Vreugdenhillen leveren tot op heden nog niet echt veel op. We houden ons aanbevolen wie nog een goed idee heeft om die gaten op te vullen. Naar mijn mening ontbreken voor wat betreft de ‘Nederlandse’ naamgenoten ook nog de nodige gegevens.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw burgerlijke-stand-gegevens en die van uw vader en moeder alsmede uw kinderen te verifiëren en waar nodig te verbeteren c.q aan te vullen.

Voor alle duidelijkheid, de kinderen van vrouwelijke Vreugdenhillen nemen we niet mee in de stamboom, tenzij die kinderen de achternaam Vreugdenhil hebben meegekregen.

Bij deze onze hartelijke dank voor de door u te nemen moeite. Uw reactie zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.

Aat Vreugdenhil