Dirk Vreugdenhil “Karakter Vreugdenhil”

dirk_vreugdenhil_002
Dirk Vreugdenhil, voorzitter Familiestichting Vreugdenhil
Genealogiecode: N X j.5
Door: Dirk Vreugdenhil
Bron: Dirk Vreugdenhil
Foto: Dirk Vreugdenhil

Familieleden of goede vrienden kunnen je, nadat je iets hebt gedaan of gezegd, vrolijk toevoegen- ‘Zie je wel, je bent toch een echte Vreugdenhil’. Je probeert dan maar mee te gaan in de algemene hilariteit. Maar later vraag je je af of je met zo’n reactie wel uit de voeten kunt. Een echte Vreugdenhil? Bestaat er zoiets als een karakteristiek voor ons geslacht? Bij het schrijven van ‘Het Westlands geslacht Vreugdenhil heeft auteur Koos Verhuist zich deze vraag kennelijk ook gesteld. ‘Bezien we de Vreugdenhillen zelf dan zijn deze globaal: nuchter, degelijk, redelijk, inoralistisch, afkerig van extreem gedrag, zuinig, democratisch en tamelijk tolerant’. Aan welke kenmerken hij -zie pagina 22 uit het boek “Westlands geslacht Vreugdenhil” – toevoegde: ‘Net zoals de meeste Nederlanders dus!’

Dus geen specifieke karaktertrek van dé Vreugdenhil? Misschien dat ooit een deskundig socioloog het ultieme antwoord op deze vraag zal geven. Stichtingsvoorzitter Dirk Vreugdenhil is er vooralsnog van overtuigd dat de eigenschap ’trouw’ bij de doorsnee Vreugdenhil past en hem of haar in hoge mate siert.