Peter Vreugdenhil ” Gemeente Den Haag geeft digitaal inzage in de WOZ-waarde”

Peter Vreugdenhil
Genealogiecode: E XI b
Door: Peter Vreugdenhil
Bron: Peter Vreugdenhil
Foto: Peter Vreugdenhil

Den Haag
De gemeente Den Haag geeft vanaf informatie over de WOZ-waarde ook digitaal. Met behulp van het gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord kan men via internet het taxatieverslag opvragen. Dit verslag geeft onder andere via drie referentiehuizen in de buurt aan hoe men tot de waarde van iemands huis is gekomen. Wethouder Louise Engering (VVD) heeft de WOZ-site officieel in gebruik gesteld. Vanaf vandaag vallen de beschikkingen inzake het onroerende goed in Den Haag (woningen en niet-woningen) in de bus bij eigenaren en huurders.

WOZ-Infodesk
Voortaan kan men niet alleen telefonisch en schriftelijk informatie inwinnen over bijvoorbeeld de waarde

Peter Vreugdenhil
Genealogiecode: E XI b
Door: Peter Vreugdenhil
Bron: Peter Vreugdenhil
Foto: Peter Vreugdenhil

van het eigen huis, maar ook digitaal via internet. Projectleider en hoofd van de taxatieafdeling van de gemeente Peter Vreugdenhil: “Wij hopen dat veel mensen digitaal gaan. Ten eerste krijgen zij dan de informatie completer en sneller, maar de gemeente wordt ook ontlast. Veel vragen kan men zelf beantwoorden als men het eigen taxatieverslag raadpleegt”.

Wethouder Louise Engering adviseer mensen digitaal te gaan. Ten eerste krijgen zij dan de informatie completer en sneller, maar de gemeente wordt ook ontlast. Veel vragen kan men zelf beantwoorden als men het eigen taxatieverslag raadpleegt”. De gemeente heeft in de afgelopen jaren 52.000 Cyclorama foto’s laten maken en heeft alle objecten in de Residentie hieraan gekoppeld. Aan de objecten is de geschatte waarde per 1 januari 1999 gekoppeld. Bovendien heeft de belastingdienst een koppeling gemaakt met een wijkkaart. Daarin zijn ook huizen aangegeven met een ongeveer gelijke waarde.

Peter Vreugdenhil
Genealogiecode: E XI b
Door: Peter Vreugdenhil
Bron: Peter Vreugdenhil
Foto: Peter Vreugdenhil

E-Governmentlabel
De taxateurs hebben deze objecten getaxeerd aan de hand van gegevens uit het kadaster (verkoopprijs).De waarde is de grondslag voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting voor de jaren tot en met 2004. Ook het waterschap en het rijk baseren zich bij hun belastingaanslagen op de WOZ-waarde van een huis of bedrijf. Trots vertelt Peter Vreugdenhil dat deze internetsite door Den Haag samen met Novell en Oranjewoud is ontwikkeld en dat de toepassing door de Europese commissie in Brussel is gewaardeerd met het E-Governmentlabel. Een prijs voor de transparantie waarmee de overheid de burgers de informatie presenteert en inzicht geeft in de aanwezige informatie.