Stefan Vreugdenhil “Uitgave van het boek Bevers”

Stefan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XII f.3
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

Stefan Vreugdenhil, teamleider en lid van het managementteam van de Zoogdiervereniging, schreef samen met Jasja Dekker het boek ‘Bevers’.

Stefan Vreugdenhil woont met Bregje van Keulen in Driebergen samen met hun twee zoons, Lars (3 jaar) en Niels (geboren in juli 2012).

Na zijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit heeft hij gewerkt bij het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook toen was hij al betrokken bij de Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging, n.l. als vrijwilliger.

Stefan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XII f.3
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

De Zoogdiervereniging
De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen.

Jaar van de Bever
De Zoogdiervereniging had 2012 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bever’. De reden hiervoor was dat het weer erg goed gaat met de bever in Nederland en dat succesverhaal wilde de Zoogdiervereniging graag vertellen. Eén van de belangrijkste onderdelen van het beverjaar was de uitgave van het boek ‘Bevers’, dat is geschreven door Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil.

Stefan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XII f.3
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

Het boek beschrijft de leefwijze van de bever en zijn geschiedenis in Nederland: van het doodslaan van de laatste bever bij Zalk in 1826, het weer terugbrengen van de bever in de Biesbosch in 1988 en de ontwikkelingen sinds die tijd.

Inmiddels komt de bever in grote delen van het land voor: naast de Biesbosch ook langs de grote rivieren, in de Gelderse Poort, in grote delen van Limburg, in Flevoland en sinds kort ook in Drenthe en Groningen. Het aantal volwassen bevers in ons land wordt geschat op zo’n 750 dieren. Verwacht wordt dat dit aantal zich binnen 10 jaar vertienvoudigt. Het zal dus steeds gemakkelijker worden om zelf bevers tegen te komen. In het boek zijn tips opgenomen om bevers te zien te krijgen. Vooral de sporen die bevers in het landschap achterlaten zijn erg herkenbaar: afgeknaagde bomen, dammen of burchten.

Doordat de aantallen flink zullen toenemen, neemt de kans op overlast ook toe. Zoals door het bouwen van dammen met wateroverlast op landbouwpercelen of door het graven in dijken. Gelukkig is overlast voor een groot deel te voorkomen. Maar bovenal is de bever een verrijking voor de Nederlandse natuur, want veel andere soorten profiteren van de aanwezigheid van de bever.

Stefan Vreugdenhil
Genealogiecode: K XII f.3
Door: Redactie
Bron: Familiestichting
Foto: Familiestichting

Het boek ‘Bevers’ geschreven door Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil is verkrijgbaar voor € 19,95 via www.zoogdierwinkel.nl en met uw aankoop steunt u de Zoogdiervereniging.

De redactie van de Vreugdeschakel heeft met plezier kennis genomen van de activiteiten van Stefan en wenst hem succes met zijn werk voor de Zoogdiervereniging en samen met zijn gezin veel geluk!